Fritt Ord støtter Polyteknisk Forenings prosjekt «Fra byen til skyen»

Publisert: 17. april 2020

Prosjektet «Fra byen til skyen» i Polyteknisk Forening skal løfte den kunnskapsbaserte samfunnsdebatten i det digitale offentlige rom. Prosjektoppstart er muliggjort gjennom støtte fra Fritt Ord med 100.000 kr.

«Fra byen til skyen» vil ta det beste fra seminarer og debattmøter i det fysiske rommet hos Polyteknisk Forening til nye digitale rom der takhøyden er stor og kunnskapshungrige møtes. Prosjektet vil engasjere til samfunnsdebatt gjennom åpne webinarer, podcasts, workshops og debatter gjennom nettsiden og sosiale media til Polyteknisk Forening.

Polyteknisk Forening har drevet samfunnsdebatten siden 1852 ved å være en møteplass der kunnskap deles, meninger brytes og løsninger diskuteres på tvers av fag og sektorer. Koronapandemien setter en stopper for foreningens fysiske arrangementer og fremover i 2020 vil Polyteknisk Forening også være en digital møteplass for tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse for saker og stemmer som bidrar til en åpen og uredd offentlighet. Polyteknisk Forening ønsker å invitere til nye måter å formidle på, der alle kan delta i debattene rundt de viktige sammenhengene mellom teknologi- og samfunnsutvikling. Prosjektet «Fra byen til skyen» byr på en uavhengig digital arena der alle kan diskutere prinsippene og løsningene for gjenoppbyggingen av landet etter koronapandemien.

En stor utfordring i dagens samfunn er falske nyheter og lite grundig faktasjekk med dertil hørende polarisering basert på mangelfull kunnskapsbasert dialog. I det faglige økosystemet som Polyteknisk Forening utgjør, er det dyktige, grundige og engasjerte personligheter innen kunnskapsformidling. Polyteknisk Forening representerer nettverk som kan forvalte åpen og uavhengig deling av kunnskap fundert på norske regler og normer for ytringsfrihet. Eierskapet til innhold vil være allemannseie og vil ikke forrykke maktfordelingen i vårt demokratiske styresett.

Du vil kunne delta i prosjektet «Fra byen til skyen» gjennom en rekke digitale aktiviteter på tvers av fagnettverkene i Polyteknisk Forening, med utgangspunkt i:

  • Gjenreisningen: Tverrfaglig dialog om gjenoppbyggingen av landet etter koronakrisen før klimakrisen
  • Meningen med digitaliseringen: Utvikling av normer og regler for det digitale samfunnet
  • Verden sett fra: Innsikt og inspirasjon fra internasjonal politikk og økonomi

Vi takker Fritt Ord for oppstartsstøtten og gleder oss til å ønske velkommen til viktig dialog om teknologi- og samfunnsutvikling i det digitale offentlige rom!