Fortum Oslo Varme ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Publisert: 17. mai 2019

Fortum Oslo Varme er den største leverandøren av fjernvarme i Norge. De er aktive i den praktiske etableringen av sirkulærøkonomien, med konkrete løsninger for å gjenvinne energien fra avfall og andre miljøvennlige ressurser ved å levere grønn fjernvarme og elektrisitet. De sørger også for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall som ikke kan eller bør materialgjenvinnes. Fortum Oslo Varmes CO2-fangstprosjekt på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo kan bli verdens første med fullskala CO2-fangst, med store overføringsmuligheter til andre industrianlegg.

– I Fortum Oslo Varme skal vårt samfunnsansvar være en integrert og naturlig del av virksomheten og utgjøre en sentral del av den langsiktige verdiskapingen. Ansvaret går gjennom hele verdikjeden, også for våre innkjøp og investeringer. Teknologiutviklingen blir stadig viktigere for å nå bærekraftsmålene. I Polyteknisk Forening får vi tilgang på kunnskap og kontakter som kan forsterke satsingen vår inn i sirkulærøkonomien med en mer integrert forretningsmodell, sier Ingerid Øhrn Langslet, Direktør Mennesker, miljø og innkjøp i Fortum Oslo Varme. Jannicke Gerner Bjerkås, Fortums’ Direktør for karbonfangstprosjektet i Oslo, er også styremedlem i PF Norsk forening for CO2-håndtering.

Vi gleder oss til å være med på reisen for bærekraft i praksis, med muligheter også for eksport av norske teknologiløsninger innen blant annet karbonrensing, utnytting av spillvarme fra datasentre og smart buytvikling sammen med Fortum Oslo Varme’s ansatte!

Bedriftsmedlemskapet gir adgang for alle ansatte til alle aktiviteter i Polyteknisk Forening og åpner for nettverk med eksperter, talenter og ledere på tvers av en rekke teknologier og næringer. Ansatte kan delta i fagnettverkene og løfte frem relevante temaer på viktige møteplasser og også gå inn i nettverksstyrene. Bedriftsmedlemskapet gir også muligheter til å holde egne møter i Oslo sentrum. I partnerskap holder vi i hevd tradisjonen med vitenskapsbasert og bærekraftig samfunnsutvikling gjennom teknologi og entreprenørskap siden 1852.

Foto: Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær i Polyteknisk Forening og Ingerid Øhrn Langslet, Direktør Mennesker, miljø og innkjøp i Fortum Oslo Varme.
Fotograf: Truls E. A. Jemtland