PFs historie: Fornyelse av offentlig sektor anno 2000

Publisert: 2. mars 2015

For 14 år siden arrangerte PF debattmøte om fornyelse av offentlig sektor. Foredragsholderen var daværende statsråd Jørgen Kosmo, som ses på bildet sammen med stortingsrepresentant Oddbjørg A. Starrfeldt og Jan Vincents Johannessen. Fra arkivet har vi hentet følgende utdrag fra møtet:

zgfhtsd

En sterk offentlig sektor er ikke det samme som en stor forvaltning, sa statsråd Jørgen Kosmo. Hvis vi ikke tar radikale grep, vil veksten i offentlig sektor ta hele veksten i arbeidskraft de nærmeste 10 år. Derfor må vi frigi arbeidskraft, fra administrasjon til tjenesteyting i offentlig sektor. Vi må også stoppe utstøtingen fra arbeidslivet, slik at vi kan utnytte arbeidskraften hos de som er delvis arbeidsuføre.

Målene er en døgnåpen forvaltning gjennom elektronisk kommunikasjon, offentlige servicekontor i alle kommuner: en dør, ett telefonnummer, et forenklet regelverk som flytter beslutningene nær brukeren, større valgfrihet i kommunene gjennom mindre bruk av øremerkede midler, overføring av arbeidskraft fra administrasjon til tjenesteyting i offentlig sektor, og stans av utstøtingen fra arbeidslivet.

Jeg fikk tårer i øynene da jeg hørt at politikerne må styre med det sentrale og holde seg unna detaljene, sa Egil Bakke. «Men det offentlige er også forvalter av rettsregler. Det er viktig å ha for seg at forenkling og rasjonalisering kommer litt annerledes ut når man snakker om trygghet for at den enkelte blir behandlet på samme måte som alle andre, og de krav til produktivitetsøkning som vi med rimelighet forventer av den offentlige sektor som tjenesteprodusent.»

I dag, 14 år senere, debatterer vi fortsatt det samme temaet, senest med det kommende møtet om fornyelse og modernisering av offentlig sektor.