Fjernsynets inntog hos foreningen

Publisert: 17. desember 2017

Professor Dr. Schroeter hadde allerede i 1929 i PF talt om de første famlende forsøk med fjernsyn. I 1933 viste han hvorledes man til en viss grad hadde greid å løse problemet teknisk. Han lovet å komme igjen, og 15. januar 1934 kunne han for første gang i Norge demonstrere fjernsynsapparatet for en meget stor og interessert forsamling.

Demonstrasjonen var langt mer vellykket enn den første kringkastningsprøve. Demonstrasjonen foregikk i Odd Fellow-bygningen, og en fikk se solodans og høre sang, med programsjef Diesen som annonsør av den første fjernsynsvisningen i Norge.

Tidens Tegns medarbeider skriver at både nærbildene og bildene av dansescenene var bedre enn de han hadde sett på den store radioutstillingen i Berlin høsten før.

Historien om fjernsynet står skrevet i boka Teknikk og Samfunn. Det skulle ta mange år etter Dr. Schroeter demonstrasjon før fjernsynet ble offisielt åpnet i Norge. I 1954 kom den første offentlige prøvesendingen, og først i 1960 ble fjernsynet offisielt åpnet for det norske folk.