Et utvalg fra arkivet til «Norges nest viktigste talerstol»

Publisert: 25. juni 2017

Den 15. juni 2017 lanserte vi magasinet Arkiv#165. Det var en lang prosess i forkant av lanseringen. Over 15 hyllemeter med bevaringsverdig arkivmateriale ble redusert til omtrent 200 sider.

Det er interessant og fascinerende hvordan fortidens debatter kan få oss til å trekke på smilebåndet, men også hvordan de kan gi oss bedre forståelse av dagens debatter om lignende tema. A. C. Gjærde
Generalsekretær fra 2014

Det hele begynte for omtrent to år siden. Sekretariatet hadde byttet lokaler fra den ene enden av etasjen til den andre. De nye lokalene, som mange har sett, er flotte. Likevel rommer de ikke like mye som de gamle og det måtte derfor ryddes. Det ble fort klart hvor mye arkivmateriale foreningen besitter. Riksarkivet ble kontaktet, og de ville med glede overta det bevaringsverdige materialet. Polyteknisk Forenings arkiv er unikt med tanke på materialet er i veldig god befatning og strekker seg over en lang tidsperiode.

Før Riksarkivet overtok ønsket generalsekretær Anne Cathrine Gjærde å finne en måte å ta i bruk materialet. Dette ble begynnelsen for magasinet Arkiv#165.

«Norges nest viktigste talerstol»

Målet har vært å presentere arkivet slik det fremstår. Med stor hjelp av en historiestudent har et utvalg av materialet, på godt over 2000 sider, blitt fotografert og sortert. Den endelige publikasjonen utgjør ca. 10 % av dette.

Arkiv#165 består hovedsakelig av avisartikler og referater fra foreningens møter, og manus til foredrag som har blitt holdt. Polyteknisk Forening har blitt omtalt som «Norges nest viktigste talerstol», og det med god grunn. Ministere og andre parlamentsmedlemmer, samt næringslivsledere, var ofte med på møtene. Til og med selveste H.M. Kong Haakon var jevnlig tilstede.

Utvalget er hentet fra 1910 til 1970. Magasinet begynner med bidrag fra 1960-tallet for deretter å gå bakover i tid. Hvert tiår har fått hver sin introduksjonside med bilde og sitat som omhandler et tema spesielt aktuelt for tiden.

Et polyteknisk perspektiv

Det er uendelige måter å se en historie på. Arkivet kan brukes til å fortelle en historie om foreningen og dens utvikling, om norsk samfunnsliv og om Norges historie, samt verdenshistorien når det kommer til både historiske hendelser og generelle utviklingstrekk. Utvalget er ment å dekke litt av alt og dermed gi en forståelse for foreningens rolle i samtiden, i tillegg til å gi unike perspektiver på tema som fortsatt er dagsaktuelle.

Ønsker du et eksemplar?

Det er flere måter du kan skaffe deg Arkiv#165 på. Du kan stikke innom oss i kontortiden, eller vi kan sende det til deg (porto på 120 kr tilkommer). Du kan betale med Vipps, kontanter, faktura, eller du kan bestille et hjem til deg for kun 399,- her:

PayPal - En trygg måte å betale på nettet på!