foto: KI-generert/Polyteknisk Forening

En studieplass per student!

Publisert: 5. juni 2024 Studentansvarlig, Polyteknisk Forening

Dette høres kanskje ikke særlig kontroversielt ut. De fleste studenter har kun én studieplass, men etter to år på Universitet i Oslo (UiO) har jeg blitt overrasket over hvor mange som studerer to studier samtidig. Det finnes ingen statistikk over hvor mange studenter som har to studieplasser samtidig, men ved UiO er det relativt vanlig. Det bør det ikke lenger være.

Hovedårsaken til at det bør være én studieplass per student, er at antallet studieplasser er begrenset. I fjor var det dobbelt så mange søkere som det er studieplasser (HK-dir, 2024). Det er veldig varierende søkertall til ulike studier – noen studier er svært oversøkt og har høye inntakskrav, mens andre studier ikke klarer å fylle opp studieplassene de tilbyr. Inntrykket mitt er at de fleste som har to studieplasser søker seg til førstnevnte gruppen av studier. Dette betyr at de opptar plassen til andre studenter.

For hver student som får tilbud om studieplass, er det en eller flere som ikke får det. Det er derfor urettferdig at en student skal okkupere to studieplasser. Det er også dårlig bruk av offentlige midler. Hvorfor skal det offentlige finansiere to parallelle studier for en enkelt student, når de samme midlene kunne vært brukt til å finansiere to studenter? Når vi samtidig vet at avkastningen av høyere utdanning har avtakende effekt, blir det enda mindre forståelig.

På ethvert studieprogram er man avhengig av aktive studenter, som bidrar til studie- og læringsmiljø. Det skal vanskelig gjøres å være en aktiv student ved to ulike studieprogrammet samtidig, og da blir medstudentene skadelidende. Jeg går selv på et relativt lite studie, og kjenner mange som går på andre små studier, hvor de også sliter med dette. Når en «betydelig» andel studerer andre studier parallelt, merker man det på studiemiljøet. Det er selvsagt ikke mulig å tvinge noen til å være aktive i studiemiljøet, men for meg er det åpenbart at man får mer aktive og engasjerte studenter, hvis hovedfokuset deres er på det ene studiet de går.

Hvorfor utdanner vi studenter? For studentenes egen læring, eller fordi vi ønsker en utdannet befolkning? Hvis det hovedsakelig er sistnevnte, bør dette tale for at vi ikke skal tillate at studenter går på to parallelle studier samtidig. Det vil gjøre at vi får flere med høyere utdanning, samtidig som både de sosiale- og faglige miljøene på studiene det gjelder vil styrkes.

Har du noe på hjertet? Gode folk fra kunnskapsnettverkene og direksjonen i Polyteknisk Forening skriver her fritt om det de har på hjertet. Her finner du alt fra korte innlegg om aktuelle hendelser via mer løse refleksjoner om de store sammenhengene til lengre tekster om fagets betydning, alt innenfor rammen av bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling. La deg utfordre og inspirere av nye og erfarne uredigerte skribenter!