Elektrifisering av fjordtransporten: se presentasjonene

Publisert: 14. september 2019

Gikk du glipp av frokostseminaret om elektrifiseringen av trafikken på fjordene?

Flåm har fått sin første elektriske sightseeingbåt, Ampere er ikke lengre den eneste elektriske bilferga og Nesoddbåtene blir elektriske i løpet av Oslos år som miljøhovedstad i 2019. Tre konsulentmiljøer har anbefalt å satse på ytterligere elektrifisering av fergedriften, da dette vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt selv uten å regne inn klimaeffektene. Og på horisonten er det muligheter for hydrogenelektriske hurtigbåter.
Regjeringens har også et mål om halvering av utslippene fra skipsfarten innen 2030 og lanserte i juni handlingsplan for grønn skipsfart.

Se presentasjonene:

•  Stig Schjølset: Intro til handlingsplanen for grønn skipsfart og hvordan målet om halvering av utslippene fra skipsfarten skal nås
Marius Gjerset: Er handlingsplanen ambisiøs nok? Har vi virkemidlene til å stimulere næringen til å ta de nødvendige stegene mot nullutslipp?
Gjermund Grimsby: Hvilke økonomiske muligheter gir lavutslipps- og nullutslippsskip for den norske maritime næringen?
Heidi Neilson:  Plan for reduksjon av utslipp med 85 % innen 2030 og hvordan Oslo Havn på sikt skal bli en nullutslippshavn