DNV GL ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Publisert: 23. november 2018

DNV GLs mål er å sikre liv, verdier og miljøet.
De leverer klassifikasjon og teknisk pålitelighetsanalyse sammen med programvare og uavhengig ekspertrådgivning til maritim sektor, til olje- og gass-sektoren, og til energibedrifter. DNV GL leverer også sertifiseringstjenester til kunder innen en lang rekke industrisektorer og de har virksomhet i mer enn 100 land. Mottoet deres er å hjelpe kunder med å gjøre verden tryggere, smartere og grønnere. DNV GLs røtter strekker seg tilbake til 1864, da Det Norske Veritas (DNV) ble stiftet som en medlemsorganisasjon i Oslo. Dette ble behørig markert i datidens Den Polytekniske Forening og det har vært mange felles kontaktpunkter mellom DNV GL og Polyteknisk Forening rundt tekniske nyvinninger av stor samfunnsmessig betydning gjennom historien.

Vi er glade for å ønske DNV GL velkommen som bedriftsmedlem og ser frem til å bygge kompetanse og partnerskap innen deres kjerneområder som digital ledelse, energi, helse, materialteknologi, security og bærekraft.

Mer om DNV GL globalt her

Foto: Ulrike Haugen, DNV GLs EVP og Chief Communications Officer, leser Teknisk Ukeblad for sitt fødselsår, foran bokhyllen hos Polyteknisk Forening.

Bedriftsmedlemskapet gir tilgang for alle ansatte til alle aktiviteter i Polyteknisk Forening og åpner for nettverk med eksperter, talenter og ledere på tvers av en rekke teknologier og næringer. Ansatte kan delta i fagnettverkene og løfte frem relevante temaer på viktige møteplasser og også gå inn i nettverksstyrene. Bedriftsmedlemskapet gir også muligheter til å holde egne møter i Oslo sentrum. I partnerskap holder vi i hevd tradisjonen med vitenskapsbasert og bærekraftig samfunnsutvikling gjennom teknologi og entreprenørskap siden 1852.