PFs historie: Det startet i 1852

Publisert: 11. mai 2015

Polyteknisk Forening ble stiftet i Christiania den 23. juni 1852, som et møtested for interesserte i innføring av naturvitenskapelig tenkning, teknologi og moderne industri i Norge. Stiftelsen skjedde på kontoret til bestyrer Pihl ved det nystartede gassverket i Christiania. Initiativtaker var Anton Rosing, en ung kjemiingeniør som var assistentingeniør på Gassverket. Bildet viser Rosenkrantz gate 7, hvor PF har hatt sine lokaler siden 1905. Stifterne var en gruppe unge ingeniører og offiserer. Alle hadde vært i utlandet for å skaffe seg utdannelse og alle var utålmodige. De ville fornye Norge og mente at opplysning og debatt om betydningen av moderne naturvitenskap måtte til. Foreningens formålsparagraf sto praktisk talt uendret fra 1861 til 2003 og lød opprinnelig slik:

Den Polytekniske Forenings Formaal er Utbredelsen af naturvidenskablige, mekaniske og tekniske Kundskaber samt Befordring overhode af alt som ansees af Interesse for Ingeniører og Teknikere.

Ideene fant gjenklang. Blant de aktive medlemmene i foreningens første år finner vi forstmannen og eventyrfortelleren Peter Chr. Asbjørnsen, grunnleggeren av Aker-konsernet Peter S. Stenstrup, grunnleggeren av Kværner-konsernet Oluf Onsum, grunnleggeren av den Botaniske have på Tøyen, medisineren og botanikkprofessoren Schübler og kaptein Benedictus Klingenberg, som stod for moderniseringen av vannverket i Christiania og bygget opp det første profesjonelle brannvesen.

Foreningens stifter, Anton Rosing, var utdannet ved Köbenhavn Polytekniske Anstalt. Rosing fikk stipend for videregående studier i utlandet for å kvalifisere seg til å undervise ved den nyopprettede Norges Landbrukshøyskole. Han tilbrakte mange år utenfor Norges grenser og var blant annet med på å stifte Den Polytekniske Forening i Köbenhavn, og han var formann for Societé Chimique i Paris, med Louis Pasteur som sin viseformann.

Foreningen ble et møtested, en arena for tanker om hvorledes ny teknologi og ny kunnskap kunne bidra til å løfte Norge opp av den fattigdommen som gjorde at man måtte utvandre for å finne arbeid.

PF har beholdt sin uavhengighet og utviklet seg til å bli et tverrfaglig forum for samfunnsdebatt.

På generalforsamling den 8. april 2003 ble vedtektene endret, og formålsparagrafen er nå:

Polyteknisk Forening (PF) er et åpent, uavhengig og tverrfaglig forum for samfunnsdebatt.

Det er mange kjente navn i listen over foreningens formenn, blant annet Finn Lied, Robert Major, Egil Abrahamsen, Bjarne A. Waaler, Lucy Smith, Kjeld Rimberg, Egil Bakke, Rolf Skår, Frøydis Langmark, Nils Holme, og Jan Vincents Johannessen.