Delingsøkonomi for B2B – 30.05.2017

Publisert: 8. juni 2017

Delingsøkonomien er kommet for å bli og er en viktig del av fremtiden for oss som forbrukere. Dette griper om seg på stadig flere områder og representerer i sin tur nye utfordringer for ledelsen og virksomhetens styre. PF Styrenettverk satte fokus på dette i sitt siste medlemsmøte. Dessverre var det altfor få som fant vegen forbi. Her følger derfor et referat fra møtet:

Maskindeling – hvordan etablere B2B deling

Etter en kort innledning fra nettverkets leder og referent, overlot møteleder Kenneth Johansen Kløw ordet til Stian Bless, utviklingsdirektør Karsten Moholt AS som tenkte høyt om hvordan maskindeling kan hjelpe små og mellomstore bedrifter. Da snakker vi ikke om hammer og drill, men maskiner til titusenvis av kroner og hvor det å forflytte det emnet som skal bearbeides blir minimalt ift kostnaden ved det å eie en maskin som kan gjøre jobben.

Gjennom Stians presentasjon fikk vi del i hvor vanskelig det er å satse på et helt nytt område, og den usikkerheten som råder i et marked man vet eksisterer og men ikke har helt klart for seg hvordan skal angripes. Sikkert imidlertid var det at under reisens gang er det viktig med god forankring i virksomheten og et styre som tåler risiko. www.maskindeling.no er på dette stadiet nå. De leter etter maskiner og muligheter for å bli en plattform for bedrifter som har noe å dele (har klave mangler ku eller omvendt). 3D printing er antagelig et høyaktuelt område. Enkel overføring av spesifikasjon, råmaterialet kan være onsite og returkostnaden er håndterbar (hvis det ikke er et helt hus som skal printes vel og merke).

Ved å bli den plattformen som tilstrebes vil man oppnå lavere

 • Søkekostnader
 • Informasjonskostnader
 • Forhandlingskostnader

Bedriftsøkonomien i en rekke case forventes å være god.. Det handler om å bli oppmerksom på muligheten og å bringe partene sammen

Stian lanserte derfor avslutningsvis tillitsøkonomi som et bedre begrep for den B2B ressursdeling han fokuserte på.

Maskindeling.no ble ønsket lykke til på den videre reisen og vil bli fulgt med interesse fra PF styrenettverk sin side. Gavekort på vin og medlemskap ble utdelt.

Delingsøkonomi – algoritmenes tidsalder og styrets utfordringer i denne forbindelsen

Jan Solli Storhaug fra CloudNames tok oss deretter med på en reise i mulighetenes marked med utgangspunkt i postulatet kan det digitaliseres, automatiseres og selvbetjenes så vil det bli gjort – om det ikke allerede er det.

Delingsøkonomi er samarbeid om forbruk. Jan var også inne på at i en slik sammenheng er det vesentlig med tillit slik det alltid har vært, men nå handler det om tillit på nett. Det ble gitt en rekke eksempler på dette.

Styret har en vesentlig rolle i å skape suksess. De må være tilstede i virkeligheten Det hjelper ikke å ha hodet i fremtiden hvis hele resten av kroppen henger igjen i fortiden (kroppspråk er 80 % av vår kommunikasjon). Styret må kjenne virksomheten godt og hele tiden ha klart for seg alle underliggende forhold slik at det alltid vet hva som må til for å tjene penger.

Styret må sikre at virksomheten er digitalt moden ved å fokusere på

 • Kultur – tenkes det digitalt
  • Dag-til-dag arbeide. Kompetansebygging. Digital visjon. Tørre å ta risiko.
 • Stilles det reelle krav til leverandører og til organisasjonen
  • Kunnskap. De beste hodene. Leverandører. Forstår ansatte hvordan digitalisering påvirker brukeropplevelsen?
 • Teknologi – hvilke verktøy brukes
  • Eksisterende IT-arkitektur. Dataprofiler. Oppetid, vs brukeropplevelse. Personlig og raskere
 • Innsikt – måles tiltak
  • Samle, måle og analysere digitale mål. Innsikt  for utvikling, endring og revisjon. Belønne ansatte

Jan avsluttet med å fokusere på de vesentligste teknologiene som vil forandre verden

 1. Tingenes Internett
 2. 3D-printing
 3. Utvidet virkelighet
 4. Blockchain
 5. Selvkjørende farkoster (NB! Ikke bare biler)
 6. Kunstig intelligens

Avslutningsvis en gjennomgang av robotisering og fremveksten av en voldsom hype rundt dette og de konsekvensene dette vil ha for behovet for fullstendig omstilling (disrupsjon).

Alt i alt en meget interessant og tankevekkende (Det har jeg ikke tenkt på) fremstilling av isfjellet der bare toppen er synlig i dag og hvor vi kun står ved begynnelsen av den menneskelige utvikling. Homo Deus!

Deltagerne på møtet får tilsendt de bildene som ble brukt. Øvrige medlemmer av PF får disse på forespørsel.

Neste medlemsmøte er 13. september. Da vil vi fokusere på styret i endringsprosesser og bruk av Advisory Board i en slik sammenheng. 31. oktober vil vi se på hvordan endringenes tidsalder påvirker styreleders rolle i dag og i fremtiden.

Vi må ha flere deltagere på hvert møte for å få den tilsiktede dialogen til å fungere 100 %. Still opp og spre ordet om disse møtene og temaene i dine nettverk. Så langt har møtene levd opp til «Det har jeg ikke tenkt på!».