foto: polyteknisk forening

Lytt til #PolyPod: Klimautvalget 2050: Hvilke veivalg må vi ta for å omstille til lavutslipp?

Publisert: 16. april 2024

Klimautvalget 2050 fikk mye oppmerksomhet for sin rapport Omstilling til lavutslipp, særlig for forlaget om å ta en tenkepause og lage en strategi for sluttfasen av petroleumsaktiviteten. Men, rapporten tar for seg langt flere deler av omstillingen vi må gjennom fremover.  Hva var egentlig oppdraget de fikk fra Regjeringen? Hva er de viktigste hovedpoengene i rapporten?

Lytt til samtalen mellom:

  • Camilla Gramstad, bærekraftssjef i Elkjøp, medlem, Klimautvalget 2050 og PF Bærekraft
  •  Martin Skancke, leder, Skancke Consulting, leder, Klimautvalget 2050
  • Anja Valstad Magnussen, podkastredaktør, Polyteknisk Forening

I denne episoden lærer du om hovedpoengene i rapporten fra to av medlemmene i  Klimautvalget 2050. Du lærer om temaer som ressursknapphet, implementeringen av sirkulær økonomi i store bedrifter som Elkjøp, og om hvordan rapporten har blitt mottatt og om hvordan den videreføres av både myndigheter og næringslivet. Du hører om Norges posisjon i forhold til resten av Europa når det gjelder omstillingen til sirkulær økonomi, samt betydningen av myndigheter versus næringslivet i denne omstillingen.

I «Full sirkel»-serien hører du fra folk som jobber konkret med sirkulærøkonomiske løsninger fra ulike innfallsvinkler. Her får du innsikt og inspirasjon fra eksperter, ledere, entreprenører og forskere som diskuterer utvikling, trender og tematikk – som helt enkelt handler om hvordan vi kan utnytte ressursene våre smartere, bedre og lengre. Så håper vi du vil ta diskusjonen videre – og lykkes med det du gjør – i dine sirkler. Lytt til flere episoder. 

Har du spørsmål eller innspill? Ta gjerne kontakt med styret i PF Bærekraft