30% rabatt på kurs om blockchain i praksis

Publisert: 8. september 2023

Sammen med vår partner TheFactory tilbyr Polyteknisk Forening et intensivt 8-ukers kurs for medlemmer som vil lære alt det grunnleggende innenfor blockchainteknologi, fra et forretningsperspektiv. Vi ser på hvordan teknologien fungerer, ulike bruksområder, historien, adopsjonen, krypto og smartkontrakter.

Som medlem av Polyteknisk Forening, får du nå en spesialrabatt på 30%. Send e-post for å få din rabattkode for påmelding nå!

Blockchain Academy – Blockchain i praksis
NOK 17,465.00 NOK 24,950.00

Oppstart: 12. oktober
Sluttdato: 30. november


Krav til forkunnskap
Ingen. Kurset er tilpasset deg med lite eller ingen kunnskap om blockchain og krypto.

Mål med kurset
Kurset skal dra deg gjennom hele veien fra ingen kunnskap til å ha et godt overblikk over hva blockchain er, begrepsapparatet, hvordan teknologien fungerer, og hvilke bruksområder som finnes. Du vil få kunnskap om de store aktørene, hva de gjør, og hvilke problemer de løser. Du vil og få et innblikk i hvordan teknologien kan påvirke din bedrift i fremtiden – og kanskje din arbeidshverdag?

Blockchain Academy
Blockchain Academy er et 8 ukers langt omfattende blockchain-kurs som blir levert av TheFactory. Kurset blir holdt 1 gang i uken på dagtid. Artikler og videoer følger med. Etter endt kurs og godkjent innlevering får deltakerne sertifisering.

Blockchain har fått mye oppmerksomhet i tech-verden de siste årene. Med en disruptiv teknologi ubegrenset av geografiske og økonomiske barrierer har blockchain et overtak på tradisjonelle metoder å drive business på. Viktigst av alt, teknologien er her for å bli. Som en av de viktigste driverne til digital transformasjon har blockchain utvilsomt stor innvirkning på jobbmarkeder, organisasjon, kultur, myndigheter og bedriftsstrategi.

For mer informasjon, se Blockchain Academy

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Digitalt Lederskap!

Velkommen!