PF Samferdsel

Nærbilde av bilspeil i tunnel

I PF Samferdsel møtes folk med kompetanse om og spesiell interesse for samferdselsspørsmål i vid forstand. Gjennom foredrag, diskusjoner og sosial kontakt utveksles synspunkter slik at ens egen faglige plattform utvides. Samferdsel handler om alt fra bil, bane, buss, båt, fly, sykkel til det å bruke føttene – og ikke minst om teknologiens rolle. Vi er opptatt av samferdsel som berører mennesker i by, tettsteder og distrikter. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for samferdsel.

Styret

Styreleder: Rasmus Bøgh Holmen
rbh@toi.no

Maja Cimmerbeck
maja.cimmerbeck@vegvesen.no

Synnøve Grøndahl
synnove@elbil.no

Tørris-Aalbu Rasmussen
torris@nessumsar.no

Ola Viken Stalund
ola.stalund@kollektivtrafikk.no

Se alle nettverk