PF Samferdsel

Nærbilde av bilspeil i tunnel

I PF Samferdsel møtes folk med kompetanse i og spesiell interesse for samferdselsspørsmål i vid forstand. Gjennom foredrag, diskusjoner og sosial kontakt utveksles synspunkter slik at ens egen faglige plattform utvides. Samferdsel omhandler alt fra bil, bane, buss, båt, fly, sykkel til det å bruke føttene. Vi er opptatt av samferdsel som berører mennesker i by, tettsteder og landdistrikter. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for samferdsel.

Styret:

Styreleder: Vivill Vinsrygg
Bondevik Susanne
Eide Anita
Hagen Tom-Alex
Hall Pia Farstad von
Ågotnes Kari Brun

Møter:

jun
7
«Dele på bilen – hvordan kan det påvirke våre reisevaner?»

2016, 17:00 - 19:30 - Ingeniørenes hus, Oslo

Se tidligere møter i arkiv >>