PF Samferdsel

Nærbilde av bilspeil i tunnel

I PF Samferdsel møtes folk med kompetanse i og spesiell interesse for samferdselsspørsmål i vid forstand. Gjennom foredrag, diskusjoner og sosial kontakt utveksles synspunkter slik at ens egen faglige plattform utvides. Samferdsel omhandler alt fra bil, bane, buss, båt, fly, sykkel til det å bruke føttene. Vi er opptatt av samferdsel som berører mennesker i by, tettsteder og landdistrikter. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for samferdsel.

Styret:

Styreleder: Tanja Loftsgarden
Bondevik Susanne
Eide Anita
Hagen Tom-Alex
Hall Pia Farstad von
Vinsrygg Vivill
Ågotnes Kari Brun

Møter:

mar
8
Får vi et Oslo uten biler?

2016, 17:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

Se tidligere møter i arkiv >>