PF Samferdsel

Nærbilde av bilspeil i tunnel

I PF Samferdsel møtes folk med kompetanse i og spesiell interesse for samferdselsspørsmål i vid forstand. Gjennom foredrag, diskusjoner og sosial kontakt utveksles synspunkter slik at ens egen faglige plattform utvides. Samferdsel omhandler alt fra bil, bane, buss, båt, fly, sykkel til det å bruke føttene. Vi er opptatt av samferdsel som berører mennesker i by, tettsteder og landdistrikter. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for samferdsel.

Styret:

Styreleder: Vivill Vinsrygg (TØI)
Susanne Bondevik (NAF)
Jofri Lunde (NHO)
Tørris-Aalbu Rasmussen (Jernbaneverket)
Anne Christensen (Statens vegvesen)
Mats Larsen (Syklistenes Landsforening)

Vara: Tom-Alex Hagen (Statens vegvesen)

Møter:

Ingen møter
Se tidligere møter i arkiv >>