PF Samferdsel

Nærbilde av bilspeil i tunnel

I PF Samferdsel møtes folk med kompetanse i og spesiell interesse for samferdselsspørsmål i vid forstand. Gjennom foredrag, diskusjoner og sosial kontakt utveksles synspunkter slik at ens egen faglige plattform utvides. Samferdsel omhandler alt fra bil, bane, buss, båt, fly, sykkel til det å bruke føttene. Vi er opptatt av samferdsel som berører mennesker i by, tettsteder og landdistrikter. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for samferdsel.

Styret:

Styreleder: Vivill Vinsrygg (TØI)
Susanne Bondevik (NAF)
Jofri Lunde (NHO)
Tørris-Aalbu Rasmussen (Jernbaneverket)
Anne Christensen (Statens vegvesen)
Mats Larsen (Syklistenes Landsforening)

Vara: Tom-Alex Hagen (Statens vegvesen)

Møter:

okt
25
Veikapasitet i lys av ny teknologi: står planleggere overfor et digitalt dilemma?

2016, 17:00 - 19:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

nov
15
Løypemelding for Oslo: Vil byrådet nå målet om en bærekraftig byutvikling?

2016, 14:30 - 16:30 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

Se tidligere møter i arkiv >>