PF Samferdsel

Nærbilde av bilspeil i tunnel

I PF Samferdsel møtes folk med kompetanse i og spesiell interesse for samferdselsspørsmål i vid forstand. Gjennom foredrag, diskusjoner og sosial kontakt utveksles synspunkter slik at ens egen faglige plattform utvides. Samferdsel omhandler alt fra bil, bane, buss, båt, fly, sykkel til det å bruke føttene. Vi er opptatt av samferdsel som berører mennesker i by, tettsteder og landdistrikter. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for samferdsel.

Styret:

Styreleder: Tanja Loftsgarden
Hagen Tom-Alex
Hall Pia Farstad von
Holzhauser Frank
Skar Ola
Ågotnes Kari Brun

Møter:

mai
21
Oslo Vestkorridoren - fortetting, fortetting og en liten motorvei

2015, 17:00 - 19:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

jun
2
Medias inntog i sykkelplanlegging i Oslo

2015, 16:30 - 21:30 - Rådhuskaia, Oslo

Se tidligere møter i arkiv >>