PF Samferdsel

I PF Samferdsel møtes folk med kompetanse i og spesiell interesse for samferdselsspørsmål i vid forstand. Gjennom foredrag, diskusjoner og sosial kontakt utveksles synspunkter slik at ens egen faglige plattform utvides. Samferdsel omhandler alt fra bil, bane, buss, båt, fly, sykkel til det å bruke føttene. Vi er opptatt av samferdsel som berører mennesker i by, tettsteder og landdistrikter. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for samferdsel.

Styreleder: Tanja Loftsgarden

Er du medlem i PF kan du bli med i nettverket.
Bli med i nettverk >>

Er du ikke medlem? Meld deg inn nå
Bli medlem >>

 

REFERATER

Referat fra møtet 12/02-15: Elbiler – en del av løsningen, eller et problem for byene?

Referat fra møtet 10/09-14: Utvikling av Oslo S – hva skjer`a

Referat fra møtet 25/02-14: Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden – et beslutningsgrunnlag for en kraftig ommøblering av SørØst-Norge?

Referat fra møtet 21/11-13: Er det vinn eller forsvinn for tikken i Oslo?

Referat fra møtet 26/09-13: Hva nå Oslo? Får vi økt satsing på kollektivtransport og veg?

Referat fra møtet 18/04-13: Hvorfor taper sjøveien for landeveien i godstransport?

Referat fra møtet 26/02-13: Hva kan vi vente med en ny regjering?

Referat fra møtet 31/01-13: Regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus

Referat fra møtet 29/11-12: Nordøstpassasjen – et hav av muligheter – eller?

Referat fra møtet 22/11-12: Vil Oslopakke 3 føre til gode transportløsninger i fremtiden?

Referat fra møtet 24/09-12: Kan rask og punktlig kollektivtrafikk løse trafikkaoset?

Referat fra møtet 26/04-12: Ny Oslotunnel: Fortsatt kø og kaos i Oslotrafikken?

Referat fra plenumsmøtet 07/03-12: Nasjonal Transportplan 2014-2023: Løsningen på infrastrukturkrisen?

Referat fra møtet 14/02-12: Gående – en glemt trafikantgruppe?

Referat fra møtet 02/02-12: Gratis kollektivtransport i Oslo

Referat fra møtet 24/11-11: Elbilene kommer!

Referat fra møtet 27/10-11: Bjørvika og kollektivløsninger. Hva skjer?

Referat fra besøk Drammen Havn 20/9-11: Hvem planlegger for den økte godstransporten?

Referat fra fagdelen på båttur 08/06-11: Kollektivtrafikk i Oslo og Akershus

Referat fra møte 11/05-11: Forvaltningsreformen – oppfølging av nærhetsprinsippet eller videresending av «Svarteper»

Referat fra møte 01/03-11: Hydrogenbusser – luksuriøst miljøtiltak?
Referat fra møte 08/11-10: Parkering i by – er innfarts- og beboerparkering løsningen på byenes trafikkutfordringer?
Referat fra møte 20/10-10: Norge i 2020 – et innovasjonssamfunn, drøm eller virkelighet?
Referat fra møte 19/04-10: Masterplan for alnabru nasjonale godsterminal 2020
Referat fra møte 03/02-10 Hvordan skal vi reise i 2060 hvis det er 2 millioner bosatte i Osloregionen?
Referat fra møte 19/10-09: Innfrir godstogene næringslivets punktlighetskrav?
Referat fra møte 22/10-09: Sammenhengende sykkelvegnett i Oslo – hva er status, og hvorfor er det så vanskelig å lgge til rette for sykkel i Oslo?

Referat fra møte 24/09-09: Bør nysalg av diesel- og bensinbiler forbys fra 2015?

Referat fra møte 25/11-08: Forholdet mellom by og havn

Referat fra møte 27/03-08: Lyntog i Norge: Betimelig samferdselsinvestering eller krampaktig miljøtiltak