PF Samferdsel

Nærbilde av bilspeil i tunnel

I PF Samferdsel møtes folk med kompetanse i og spesiell interesse for samferdselsspørsmål i vid forstand. Gjennom foredrag, diskusjoner og sosial kontakt utveksles synspunkter slik at ens egen faglige plattform utvides. Samferdsel omhandler alt fra bil, bane, buss, båt, fly, sykkel til det å bruke føttene. Vi er opptatt av samferdsel som berører mennesker i by, tettsteder og landdistrikter. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for samferdsel.

Styret:

Styreleder: Vivill Vinsrygg
Jofri Lunde
Tørris-Aalbu Rasmussen
Anne Christensen
Mats Larsen

Møter:

mai
3
Hvilken transportløsning er best for Ring 2 i Oslo?

2017, 14:30 - 16:30 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

jun
6
Barn og unges reiser i by

2017, 15:00 - 17:00 - Håndverkeren Kurs og Konferansesenter, Oslo

Se tidligere møter i arkiv >>