Møte i regi av: PF Energi

ACER – hva er egentlig debatten og hvor gikk det galt?

ACER – hva er egentlig debatten og hvor gikk det galt?

18 sep. 2018 kl 17:00 - 19:00

Håndverkeren Kurs og Konferansesenter

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Påmelding


Denne våren fikk et noe obskurt kontor i Ljubljana uventet mye oppmerksomhet i den offentlige debatten. Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) er et felles organ for energireguleringsmyndigheter, ansvarlig for implementering av EUs energimarkedspakker. ACER ble et begrep på folkemunne, men få har kjennskap til hvilken myndighet og rolle ACER har.

I debatten kom det mange utsagn om hvordan ACER ville tvinge Norge til å bygge utenlandskabler eller overstyre nasjonal energipolitikk. Hva er egentlig ACERS mandat og hvilke spørsmål skal de regulere?

Mange nordmenn føler et sterkt eierskap til norske vannkraftressurser. Høye kraftpriser gir forsideoppslag i tabloidpressen. For kraftkrevende industri og deres ansatte oppfattes forutsigbare, lave kraftpriser som en forutsetning for trygg drift og konkurranseevne. Norge hadde en sterk hånd på rattet under liberaliseringen av det nordiske kraftmarkedet, men må kanskje stå på gangen i prosessen ved en tilsvarende liberalisering av det europeiske markedet.

I høstens første debattmøte ønsker PF Energi å belyse og spre kunnskap om ACERS arbeidsoppgaver, hvilken rolle ACER har og kan få ved gjennomføring av EUs energimarkedspakker. Er vi i glideflukt på vei mot en framtid hvor vi har gitt fra oss kontrollen over energipolitikken?

PF Energi tar debatten!

Påmelding

Billettype Pris Plasser
Medlem i PF
0,00 kr
Ikke medlem i PF
100,00 kr


Ønsker du medlemskap i PF? Meld deg inn her.