PF Samferdsel

PF Samferdsel

PF Samferdsel har som mål å :

- skape debatt omkring samferdselsspørsmål
- søke å finne løsninger på slike spørsmål
- reise debatt om samfunns- og samferdselens utvikling både i by og landdistrikter
- utveksle kunnskap og bidra til innovasjon
- skape et sosialt treffpunkt for personer som er engasjert i samferdselsspørsmål både i yrkessammenheng og i fritid

I PF Samferdsel møtes folk med kompetanse i og spesiell interesse for samferdselsspørsmål i vid forstand.
Gjennom foredrag, diskusjoner og sosial kontakt utveksles synspunkter slik at ens egen faglige plattform utvides

Samferdsel: med bil, bane, buss, båt, fly, sykkel og til fots.
For mennesker i by, tettsteder og landdistrikter.

Kommende møter

PF Samferdsel

Utvikling av Oslo S - hva skjer`a?

10. september 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Oslo Sentralstasjon er Norges viktigste kollektivknutepunkt, men mangler kapasitet til å møte trafikkveksten for buss og tog. I tillegg er det en rekke kommersielle aktører som ønsker å utvikle sine eiendommer i området.  Jernbaneverket og Plan- og bygningsetaten er i samarbeid med en rekke aktører i gang med å utarbeide retningslinjer for videre utvikling av Oslo S i et 30-årsperspektiv.

Vi ser nærmere på det pågående planarbeidet for nye Oslo S og stiller spørsmål om vi er på rett vei:

  • De overordnede rammene for Oslo S – Plan- og bygningsetaten
  • Blir det ny bussterminal over sporområdet? – Ruter.
  • Planer for ny stasjonshall og hotell – Rom Eiendom.
  • Kommentarer og innspill til pågående planarbeid – Jernbaneverket.

Paneldebatt.

FELLESMØTE MED NVTF ØSTLANDET

 

Fri adgang for alle.
Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish