PF Samferdsel

PF Samferdsel

PF Samferdsel har som mål å :

- skape debatt omkring samferdselsspørsmål
- søke å finne løsninger på slike spørsmål
- reise debatt om samfunns- og samferdselens utvikling både i by og landdistrikter
- utveksle kunnskap og bidra til innovasjon
- skape et sosialt treffpunkt for personer som er engasjert i samferdselsspørsmål både i yrkessammenheng og i fritid

I PF Samferdsel møtes folk med kompetanse i og spesiell interesse for samferdselsspørsmål i vid forstand.
Gjennom foredrag, diskusjoner og sosial kontakt utveksles synspunkter slik at ens egen faglige plattform utvides

Samferdsel: med bil, bane, buss, båt, fly, sykkel og til fots.
For mennesker i by, tettsteder og landdistrikter.

Kommende møter

PF Samferdsel

Fremkommelighet i fremtidens gater

23. september 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

(pizza fra kl. 16.30)

Høytrafikkerte gater i byutviklingsområder; byer til å leve i - hvordan skaper vi gode gaterom som også ivaretar trafikken?
Siv.arkitekt Knut Selberg innleder om temaet, og Statens vegvesen presenterer case fra Oslo.

Påmelding til www.nvtf.no eller mail til nvtf@tekna.no

FELLESMØTE MED NVTF ØSTLANDET

PLENUMSMØTER, PF Samferdsel - PLENUMSMØTE

FRAMTIDENS NORGE. Transportens infrastruktur

14. oktober 2014 18:00 - 20:00 - Litteraturhuset, Wergelandsvn. 29

Den nye regjeringen har lovet å fornye norsk samferdselspolitikk. Men hva vil de egentlig gjøre? Hva er konsekvensene? Finnes det bedre løsninger?

  • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
  • Gunnar Ridderstrøm, planlegger i Cityplan
  • Lene Conradi, ordfører i Asker
  • Nina Jensen, leder for WWF-Norge
  • Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Swedbank

SAMARBEIDSMØTE MED FRITT ORD

Fri adgang for alle.

PF Samferdsel

Kampen om gategrunn

19. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

(Pizza fra 16.30)

Hvilke trafikanter skal prioriteres i Oslos gater - kollektivtrafikantene, syklistene, varebiler eller privatbiler?

Ruter og Bymiljøetaten har store fremkommelighetsmål for kollektivtrafikken i Oslo, og startet derfor opp prosjektet Kraftfulle fremkommelighetstiltak. Innenfor prosjekt fremmes forslag til tiltak som skal øke reisehastigheten betydelig for trikk og buss i Oslo. Prosjektet møtte kraftig lokal motstand.

Bymiljøetaten gir et innblikk i tiltakene som ble gjort i Thereses gate som følge av strategien og refleksjoner for fremtidige prosjekter.  
Møtet avrundes med diskusjon rundt prioriteringer i strategien og de virkninger dette gir for bybildet, trafikken og bymiljøet. 

FELLESMØTE MED NVTF ØSTLANDET

 

Fri adgang for alle.

PF Samferdsel

Oslo-navet 2050: Står vi overfor tidenes største samferdselsomveltning?

25. november 2014 17:00 - 19:00 - Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt. 17 (Klubben)

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter utarbeider i fellesskap «Konseptvalgutredning Oslo-Navet». KVUen er en langsiktig planfase som skal danne plattform for å løse hovedstadens transportutfordringer. Mobilitet er stikkord og kollektivtrafikk er nøkkelen i dette bildet. Prosjektgruppen har allerede jobbet i ett års tid. Ulike alternativer for infrastrukturkonseptene er i ferd med å ta form. Prosjektgruppen presenterer arbeidet med konseptalternativene og veien videre fram til en klar anbefaling til planleggere og politikere.

Terje Grytbakk (prosjektleder) og Øyvind Rørslett (spesialrådgiver) fra KVU Oslo-Navet.

SAMARBEIDSMØTE MED NVTF ØSTLANDET

Fri adgang for alle.
Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish