PF Samferdsel

PF Samferdsel

PF Samferdsel har som mål å :

- skape debatt omkring samferdselsspørsmål
- søke å finne løsninger på slike spørsmål
- reise debatt om samfunns- og samferdselens utvikling både i by og landdistrikter
- utveksle kunnskap og bidra til innovasjon
- skape et sosialt treffpunkt for personer som er engasjert i samferdselsspørsmål både i yrkessammenheng og i fritid

I PF Samferdsel møtes folk med kompetanse i og spesiell interesse for samferdselsspørsmål i vid forstand.
Gjennom foredrag, diskusjoner og sosial kontakt utveksles synspunkter slik at ens egen faglige plattform utvides

Samferdsel: med bil, bane, buss, båt, fly, sykkel og til fots.
For mennesker i by, tettsteder og landdistrikter.

Kommende møter

PF Samferdsel

Intelligente transportsystemer - et verktøy for mindre kø?

29. april 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Finnes det reelle verktøy for å redusere kø? Om ITS verktøykasse, strategi og handlingplan. Hva vil Oslo kommune gjøre med trafikken?

Påmelding: www.nvtf.no

 SAMARBEIDSMØTE MED NVTF ØSTLANDET

 

PF Samferdsel

Trafikksikkerheten på norske veier truet

14. mai 2014 17:30 - 19:30 - Håndverkeren

Godstransport på norske veier øker. Dessverre ses ofte useriøse utenlandske kjøretøy som ikke holder et godt nok sikkerhetsnivå etter norske forhold. Billig utenlandsk transport truer også det norske godstransportmarkedet og det er dokumentert at sosial dumping foregår. I tillegg ser vi at mer miljøvennlige løsninger som sjøtransport og jernbanetransport taper for usikker billig veitransport. PF Samferdsel tar diskusjonen om rammevilkårene for norsk godstransport.

Kl. 19.30: Generalforsamling i PF Samferdsel

 SAMARBEIDSMØTE MED NVTF ØSTLANDET

Fri adgang for alle.

PF Livsgrunnlag og Miljøtrusler, PF Samferdsel

Arealplanlegging

15. mai 2014 8:30 - 10:00 - Sted oppgis senere

FROKOSTMØTE

Arealressursene er ikke fornybare og må forvaltes slik at framtidige generasjoner beholder sitt handlingsrom i forhold til livsmiljø, næringsvirksomhet, matproduksjon og infrastruktur. Hvordan sikre kompetansen som gir best forvaltning av denne begrensede ressursen?
Møtested og innledere kunngjøres senere.
SAMARBEIDSMØTE MED NATURVITERNE

 

100 kr i deltakeravgift. Fri adgang for Naturviternes og PFs medlemmer.

PF Samferdsel

Kø & balanse - kan vi bygge oss ut av køen?

03. juni 2014 16:30 - 20:00 - M/S Fjordklipper, Rådhuskaia

Hvorfor blir ikke køene borte når vi bygger nytt?  Vi har fått med oss Per Morten Lund (Regionsjef i Statens vegvesen Østlandet) på båttur. Han vil orienter om Statens vegvesens planer og policy for trafikkavvikling framover.
Påmelding: www.nvtf.no

SAMARBEIDSMØTE MED NVTF ØSTLANDET

Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish