PF Samferdsel

PF Samferdsel

PF Samferdsel har som mål å :

- skape debatt omkring samferdselsspørsmål
- søke å finne løsninger på slike spørsmål
- reise debatt om samfunns- og samferdselens utvikling både i by og landdistrikter
- utveksle kunnskap og bidra til innovasjon
- skape et sosialt treffpunkt for personer som er engasjert i samferdselsspørsmål både i yrkessammenheng og i fritid

I PF Samferdsel møtes folk med kompetanse i og spesiell interesse for samferdselsspørsmål i vid forstand.
Gjennom foredrag, diskusjoner og sosial kontakt utveksles synspunkter slik at ens egen faglige plattform utvides

Samferdsel: med bil, bane, buss, båt, fly, sykkel og til fots.
For mennesker i by, tettsteder og landdistrikter.

Kommende møter

PF Samferdsel

Oslo-navet 2050: Står vi overfor tidenes største samferdselsomveltning?

25. november 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren (Klubben)

NB - møtet er flyttet fra Ingeniørenes Hus til Håndverkeren (Klubben, 3. etasje)

PIZZA FRA KL. 16.30)

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter utarbeider i fellesskap «Konseptvalgutredning Oslo-Navet». KVUen er en langsiktig planfase som skal danne plattform for å løse hovedstadens transportutfordringer. Mobilitet er stikkord og kollektivtrafikk er nøkkelen i dette bildet. Tiltakene som KVU Oslo-navet anbefaler vil være den viktigste premissgiveren for transportplanleggingen i Osloregionen for de neste tiårene. «Man må tørre å tenke stort», sier prosjektlederen Terje Grytbakk. Men har de tenkt stort nok?

 

Terje Grytbakk (prosjektleder) og Øyvind Rørslett (spesialrådgiver) fra KVU Oslo-Navet presenterer arbeidet med konseptalternativene og veien videre fram til en klar anbefaling til planleggere og politikere. Geir Berg fra SITMA AS forteller om strategiarbeidet for gods- og logistikktransport for Osloregionen. Paneldebatt ved alle.

 

Mer bakgrunnsstoff om prosjektet finner du HER

SAMARBEIDSMØTE MED NVTF ØSTLANDET

Fri adgang for alle.
Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish