Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevie tildeler koronastøtte til prosjekter som fremmer boforholdene i Oslo

Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevies formål er å støtte personer eller organisasjoner for utført innsats, eller for deltakelse i prosjekter som fremmer bolig- og boforholdene i Oslo. Koronakrisen setter Oslos befolkning i en svært vanskelig situasjon. Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevie ønsker derfor i 2021 å bidra ekstraordinært til prosjekter som […]

Lytt til #PolyPod: Intraprenørskap: Hvordan få til europeisk samarbeid?

Hvordan bidro intraprenørskap i flere norske og utenlandske selskaper til etableringen av et nytt selskap for CO2-håndtering? Hva er status for transport- og lagring av CO2 i det store norske prosjektet Langskip? Hvordan får vi videre innovasjon og europeisk samarbeid rundt skaleringen av denne klimateknologien? Lytt til samtalen mellom: Marie Bysveen, markedssjef, Sintef Energi Marius Holm, daglig leder, […]

Lytt til #PolyPod: Topplederen treffer topp-politikeren: Valg på topp

Hva har valg, pandemi, teknologi og velferd med hverandre å gjøre? Hva har vi lært av koronakrisen som det er verdt å ta med seg videre? Lytt til samtalen mellom: Frode Jacobsen, leder, Oslo Arbeiderparti og stortingskandidat (AP) Gaute Lenvik, administrerende direktør, Norsk Landbrukssamvirke Janne Log, daglig leder, Samvirkene Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening […]

Lytt til #PolyPod: Hva kan tre generasjoner få til for vår felles fremtid?

De er 163 år til sammen og har jobbet minst 110 av dem for et bærekraftig næringsliv. Nå skal verden ut av koronakrisen og unna klimakrisen – og Polyteknisk Forenings «bestefar», «mor» og «datter» gyver løs på de store spørsmålene og mulighetene. Lytt til samtalen mellom: Per-Christian Endsjø, tidligere leder i Industridepartementet og Hydro og […]

Lytt til #PolyPod: Sikkerhet, cyber og kultur

Vi lever i en tid med økt sikkerhetspolitisk spenning der den digitale teknologien gjør det enklere å begå kriminalitet og andre samfunnsskadelige handlinger. Den digitale teknologien gjør det også enklere for kompetente trusselaktører å ta i bruk såkalte hybride virkemidler, slik at samfunnet kan påvirkes og destabiliseres. Lytt til samtalen mellom: Simen Bakke, senior informasjonssikkerhetsrådgiver, […]

Lytt til #PolyPod: Kryptovaluta, blokkjedeteknologi og Svalbard

Hva er penger, hvordan endrer penger seg – og hva slags pengevesen kommer vi til å få? Hva slags muligheter gir blokkjedeteknologien for penger? Og hva skjuler seg egentlig bak begrepet kryptovaluta? Er kryptovaluta det samme som penger? Kan vi hente inspirasjon fra den pengepolitiske historien på Svalbard der sedler og mynter ble utstedt av […]

Verden sett fra Tel Aviv: Se sendingen nå!

Til å forstå hvordan verden ser ut fra Tel Aviv, har vi med oss: Kåre R. Aas, Norges ambassadør til Israel Marte Heian-Engdal, assisterende direktør, NOREF Senter for internasjonal konfliktløsning Ole Jacob Sending, forskningssjef, NUPI Norsk Utenrikspolitisk Institutt, er programleder Om få år feirer den israelske staten 75 år og landet har en lang konflikt […]

Hvilke konsekvenser får EUs taksonomi for kraftnæringen? Se sendingen nå!

EUs taksonomi, miljøledelse, ESG og bærekraftig finans er begreper som det snakkes mye om i sammenheng med europeisk næringsliv for tiden. Som en del av EU sin grønne politikk, har EU vedtatt en taksonomi, dvs. et klassifiseringssystem, for hva som er miljøvennlig næringsaktivitet. Gaute Egeland Sanda, VP Improvements i Statkraft, gir oss et innblikk i […]

Lytt til #PolyPod: Hva innebærer net zero og carbon offsetting?

Stadig flere land setter seg mål om netto nullutslipp av klimagasser – i tråd med målene i Paris-avtalen. I EU har medlemslandene gjort netto nullutslipp innen 2050 til det overordnede målet for den grønne vekststrategien, og i forkant av COP26 i Glasgow er diskusjon rundt nye og eksisterende kvotemekanismer høyt på den internasjonale agendaen. Hva betyr dette i praksis? Lytt til […]

Mediekanaler & kontroll: Les synspunkt i Dagens Perspektiv

Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær i Polyteknisk Forening, og Janne Log, daglig leder i Samvirkene skriver i Dagens Perspektiv om topp-politikere som velger bort tradisjonelle mediekanaler. Erfaringene fra podcastserien #PolyPod: Topplederen treffer topp-politikeren viser at det er langt mellom mikrofonstativ og gapestokk – og at samfunnsdebatten trenger topp-politikernes frie refleksjoner, ikke de tabloide overskriftene, rundt de […]