Lytt til #PolyPod: Hva skjer med det sikkerhetspolitiske samarbeidet i Norden?

Forsvars- og utenrikspolitikken formes av geopolitiske endringer, økt spenning i våre nærområder, et mer komplekst trusselbilde, rask teknologisk utvikling og press på ressurser. USA utviser mindre kapasitet for globalt lederskap, Kina tar en langt mer proaktiv rolle og Russland fremstår mer autoritære. Dette har store politiske, økonomiske og teknologiske implikasjoner for Norden. Hvordan har de […]

Lytt til #PolyPod: Sol ute, sol inne

Utrulling av solenergi har hatt en fantastisk utvikling i volum, effektivitet og kostnad. Årlig installert solenergikapasitet antas å tredobles det neste tiåret, fra 100 til 300 GW globalt. Prisen faller 25% for hver dobling av kapasitet. 75% av investeringene i energi går til fornybart, hvorav 50% til sol. Hvordan utvikler teknologien seg og hva driver […]

Lytt til: #PolyPod: Grønn handel mellom Norge og Kina?

En frihandelsavtale mellom Norge og Kina er rett rundt hjørnet. Hva blir viktig for norsk næringsliv og forskning – spesielt i energi- og klimamarkedene? En fersk rapport fra The Governance Group for NHO gir oss et innblikk i hvordan verden ser ut fra Beijing. Hva bringer Kinas mål om karbonnøytralitet i 2060 av dilemmaer og […]

Lytt til #PolyPod: Teknologihandel mellom Norge og Kina?

En frihandelsavtale mellom Norge og Kina er rett rundt hjørnet. Hva blir viktig for norsk næringsliv og forskning – spesielt innen teknologi? En fersk rapport fra The Governance Group for NHO gir oss et innblikk i hvordan verden ser ut fra Beijing. Hva bringer Kinas økonomiske vekst og teknologiske fremskritt av dilemmaer og muligheter for […]

Lytt til #PolyPod: Grønn jul for hvit jul?

Over 200 norske selskaper har signert Grønnvaskingsplakaten – en veileder og rettesnor for små og store virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. Klarer de å holde fast ved prinsippene og sørge for en grønn jul? Vi drømmer om en hvit jul – hva kan vi som […]

Årets julegave sprer glede og nytte hele neste år!

Årets julegave til venner og familie er muligheten til å bygge nettverk og kunnskap – og holde seg oppdatert på teknologi- og samfunnsutviklingen. Med gavekort på medlemskap i Polyteknisk Forening gir du innsikt, inspirasjon og innflytelse til dem du er glad i gjennom hele 2021. Medlemskap gir tilgang til samtlige av Polyteknisk Forenings rundt 100 […]

Lytt til #PolyPod – Full sirkel: Når alt telles

Den sirkulære økonomien endrer ikke bare hvordan vi utvinner, foredler og forbruker ressurser – den endrer også økonomiske og finansielle strukturer, rammebetingelser og regelverk i samfunnet. Et bærekraftig samfunn tilsier at vi klarer å bli 4-10 ganger mer ressurseffektive enn vi er i dag, noe som krever å frikoble fremtidig økonomisk vekst fra unødvendig sløsing […]

Medlemstilbud: Digitalt abonnement på Teknisk Ukeblads nettsteder

Det er innetid og det er hjemmetid – og tid for å holde seg oppdatert med TU. Som privatmedlem av Polyteknisk Forening får du nå tilbud på abonnement på alle TUs nettsteder for kun 1199,- kr/12 md., mot ordinær pris 1990,- kr/12 md. Meld deg inn i Polyteknisk Forening nå og få det gode medlemstilbudet […]

Lytt til #PolyPod: Tilbake til den grønne fremtiden

Mange er på en grønn reise, enten det gjelder vår egen måte å jobbe på, eller det gjelder tjenestene og produktene vi leverer. Det er lett å være enige om de overordnede målene om klima og miljø, men noe mer krevende å faktisk investere riktig til riktig tidspunkt. Hva gjør de som lykkes med å […]

Polyteknisk Forening i audiens hos H.M. Kongen

H.M. Kong Harald V tok imot Polyteknisk Forenings president Silvija Seres og generalsekretær Mette Vågnes Eriksen i audiens på Slottet i november 2020. Temaene som ble drøftet inkluderte Norges gjenreisning ut av koronakrisen, unna klimakrisen. Demokratisering, digitalisering og dekarbonisering var stikkord for samtalen. Vi har et felles verdigrunnlag på tvers av generasjoner og en økonomisk […]