PFs historie: Mingling i over 100 år

Møtene i PF er alltid blitt avsluttet med sosialt samvær, men formen var litt annerledes før enn i dag. På 1800- og begynnelsen av 1900-tallet serverte man varm punch. Bollemesteren sto ved bollen og øste opp i glassene. Stadskjemiker Ludvig Schmelck hadde denne rollen i over 30 år, og han var kjent for sine humoristiske […]

PFs historie: Medlemstall på opptil 12.000

Ved 25-års jubileet i 1877 hadde PF 214 medlemmer: 83 ingeniører 7 arkitekter 17 fabrikkeiere 8 direktører 9 bestyrere 14 grosserere 9 verksmestere 8 professorer 18 offiserer 6 apotekere 3 tollkasserere 1 fotograf I alt hadde medlemmene bort imot 50 forskjellige titler, fra murerhåndlanger og volontør til statsråd og minister. I 1883 hadde PF 283 […]

PFs historie: Norges konger flittige gjester i PF

Norges nye konge, Kong Haakon var en flittig gjest i PF. Ved 100-års jubileet i 1952 hilste Kongen foreningen med å si at dette var hans 179. møte i PF (!) Kong Haakon utnevner Kronprins Olav til æresmedlem av PF i 1948 og Kong Olav utnevner Kronprins Harald til æresmedlem i 1961: H.K.H. Kronprins Haakon ble […]

PFs historie: Fra mangel på informasjon til overflod

Den Polytekniske Forening var bare vel ett år gammel og hadde 70 medlemmer, da medlemmene fant det nødvendig med utstrakt “misjoneringsvirksomhet” overfor politikere og andre beslutningsfattere i samfunnet, for å få dem til å forstå nytten av å ta i bruk moderne kunnskaper og teknologi. Derfor tok den lille foreningen på seg oppgaven med å […]

PFs historie: Fornyelse av offentlig sektor anno 2000

For 14 år siden arrangerte PF debattmøte om fornyelse av offentlig sektor. Foredragsholderen var daværende statsråd Jørgen Kosmo, som ses på bildet sammen med stortingsrepresentant Oddbjørg A. Starrfeldt og Jan Vincents Johannessen. Fra arkivet har vi hentet følgende utdrag fra møtet: En sterk offentlig sektor er ikke det samme som en stor forvaltning, sa statsråd […]

Barn og mann med briller ved et bord

PFs mentorprogram – søk nå!

For tredje år på rad arrangerer vi Norges ledende mentorprogram for unge yrkesaktive. Oppstart våren 2016. Søknadsfrist: 17. januar 2016   Om PFs mentorprogram Polyteknisk Forenings Mentorprogram kobler samfunnsengasjerte, motiverte og unge arbeidstakere med erfarne mentorer fra det som er landets mest innflytelsesrike nettverk. Vi søker deg som er opptatt av egen progresjon og som […]