Ekstraordinær utlysning av koronastøtte til prosjekter som fremmer boforholdene i Oslo i 2021

Koronakrisen setter Oslos befolkning i en svært vanskelig situasjon. Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevie ønsker derfor å bidra ekstraordinært til konkrete prosjekter som kan fremme bolig- og boforholdene, gjennom støtte til: Konkrete aktiviteter som forbedrer situasjonen for unge, eldre eller andre grupper som opplever at sosiale boforhold er redusert som følge av koronakrisen […]

Lytt til #PolyPod: Topplederen treffer topp-politikeren: Verdiskaping på topp

Vi står midt et digitalt skift som har ført til det største eierskiftet noensinne, samtidig som digitaliseringen gir uante muligheter for ny næringsvirksomhet. Også landbruket og matindustrien er i rask endring. Hvordan skal vi sikre konkurransekraftig og bærekraftig verdiskaping for norske virksomheter og arbeidsplasser? Hvilke råd vil topplederen og topp-politikeren gi hverandre? Lytt til samtalen […]

Verden sett fra Tallinn: Se sendingen nå!

Se verden fra Tallinn nå! Verden ser til Estland, populært kalt E-Estland, for sin ledende digitale kompetanse og posisjon. Hvordan kunne landet så raskt lykkes med det digitale skiftet – og hvordan ser fremtiden ut for det lille landet midt i den storpolitiske dragkampen mellom øst og vest? Til å forstå hvordan ser verden ut […]

Lytt til #PolyPod: Topplederen treffer topp-politikeren: Fisk på topp

Sjømatnæringen er stadig viktigere for Norge, med eksportverdien alene på over 100 milliarder kroner årlig. Hva skal til for miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig utvikling for den norske bransjen som hver dag produserer 36 millioner måltider? Hvilke råd vil topplederen og topp-politikeren gi hverandre? Lytt til samtalen mellom: Odd Emil Ingebrigtsen, Fiskeri- og sjømatminister (H) […]

Listen to #PolyPod: Gravitate Health and the digital health information journey

Safe use of medication and adherence to treatment are significant public health challenges. Understanding, access to accurate information, capabilities to comprehend, and trust play major roles. OECD estimates that around 200,000 premature deaths annually in Europe relate to poor medication adherence. The Gravitate-Health project, with 39 partners from 15 countries, aims to tackle these challenges […]

Lytt til #PolyPod – Full sirkel: Hvordan skape verdikjeder for eierløs havplast?

PF Bærekrafts serie «Full sirkel» tar deg med på en reise i det sirkulære landskapet med engasjerte og kunnskapsrike guider. Denne niende episoden handler om design, havplast, verdier og problemløsning. Vi dykker dypere inn i den sirkulære plastøkonomien og inn i et nytt marked for eierløs havplast som råvare med opphavsgaranti. Hvordan fungerer dette i […]

Nyvalgte ledere, eksperter og talenter inn i Polyteknisk Forenings styre, direksjon og valgkomité

Polyteknisk Forening har hatt et gjennombrudd med digitalt innhold til hele Norge gjennom lansering av #PolyPod og #PolyWeb. 2020 ble det første året med overskudd siden 2008 og foreningen står nå sterkere i den pågående snuoperasjonen. 60 nyvalgte ledere, eksperter og talenter skal bidra til utvikling av foreningen som digital og fysisk møteplass for tverrfaglig […]

Hva skal vi bruke Elhub til i fremtiden? Se sendingen nå!

Se sendingen om Elhub nå! Elhub samler og deler data fra det norske kraftsystemet. Men finnes det en plan om videre utvikling? Se og hør: Eigil Gjelsvik, prosjektleder markedstjenester, Elhub Erik Berg Solheim, daglig leder, Oss Norge Bjarne Børresen, fagekspert vannkraft maskin, Multiconsult og styremedlem i PF Energi Hva er status på høsting av gevinstene […]

Ringvirkninger i samferdselen: Se sendingen nå!

Se sendingen om ringvirkninger i samferdselen nå! Infrastruktur for transport øker folks og bedrifters mobilitet og markedstilgang. I de siste ti årene har norske transportetater og fylkeskommuner investert flere titalls millioner kroner i analyser av hvordan transportinvesteringer gir netto positive ringvirkninger for næringslivet og samfunnet for øvrig. Disse analysene har konkludert med ringvirkninger på mange […]