Legat

Polyteknisk Forening forvalter to studiefond og to legater.

Dr. ing. Haakon Styri’s studiefond

Studiefondets formål er å hjelpe unge, dyktige teknologer som ønsker spesialutdannelse innen materialteknologi i utlandet, men som ikke har anledning til å betale for videre studier eller reiser selv.

Les mer om studiefondet

Søk støtte

Dr. Mathias Sems fond

Fondets formål er å støtte metallurger – fortrinnsvis yngre – som gjennom sitt arbeide innen forskning eller industri har vist spesiell dyktighet, pågangsmot og pionerånd, og som har nye ideer som kan bringe vårt samfunn videre fremover.

Les mer om legatet

Søk støtte

L. A. Engers legat

Legatets formål er å fremme lovende oppfinnelser eller eksperimenter innen tekniske eller industrielle områder, særlig sådanne som antas å kunne få økonomisk betydning for Norges næringsliv.

Les mer om legatet

Søk støtte

Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevie

Legatets formål er å støtte personer eller organisasjoner for utført innsats eller for deltakelse i prosjekter som fremmer bolig- og boforholdene i Oslo.

Les mer om legatet

Søk støtte