L. A. Engers legat

Det bevilges midler til fremme av lovende oppfinnelser eller eksperimenter innen tekniske eller industrielle områder, særlig sådanne som antas å kunne få økonomisk betydning for Norges næringsliv.

Om Lars Amundsen Enger

L. A. Engers legat til fremme av tekniske og industrielle formål ble opprettet i 1912 av fabrikkeier Lars Amundsen Enger. Enger Gård ligger øverst på Østsinni i Nordre Land kommune. Gården er en av de større i kommunen, og eierne av gården har opp gjennom tidene satt spor etter seg. Det som de nok er blitt mest kjent for er skogen sin med den unike samlingen med bartrær fra hele verden. Mange har sikkert hørt om Norma. I dag en av verdens største produsenter av jaktammunisjon. Denne fabrikken ble startet i 1894 av brødrene Lars, Ivar og Johan Enger. Navnet «Norma» er tatt fra Vincenzo Bellinis opera med samme navn, som brødrene var svært glad i. Til tross for manglende utdannelse skulle de tre brødrene sette sine spor i norsk og internasjonal politikk og industri.

Den eldste Lars, født i 1850, var den første av brødrene som dro ut i verden. Først kom han til Biriverket, senere til Frankrike et års tid og deretter startet han forretning i Oslo. Han var med i kretsen av datidens forgrunnsfigurer som Johan Sverdrup, Ola Thommesen og Elias Sunde. Han ble valgt inn i Hypotekbankens direksjon. Lars var ungkar og han opprettet før sin død et stort legat til beste for tekniske fremskritt og et til beste for landbruket i Oppland fylke. Videre skjenket han en større sum til Det Norske Skogselskap.

Ivar var den yngste, født i 1863, og den med mest teknisk innsikt. Han kom inn til byen som medhjelper for Lars i Agra Sæbefabrikk. Han jobbet flere steder før han dro til England og India. Etter 3-4 år vendte han tilbake og gikk inn i L.A. Enger & Co. Den som skulle sette mest spor etter seg var Johan, og hans etterfølgere. Johan ble født i 1852. Han var som de andre to brødrene ikke noe skolelys, og grunnlaget for at de skulle bryte nye baner på krevende felt, var ikke stort.

I 1889 startet brødrene Hunton Bruk. Som første fabrikk i Norge startet Hunton Bruk produksjon av trefiberplater i 1932. Fra sin start i 1889 og frem til i dag har Hunton vært en ledende leverandør til bygningsindustrien. Som første fabrikk i Norge starter Hunton Bruk produksjon av trefiberplater, som fikk navnet Huntonit. Valdres Skiferbrud i Øystre Slidre ble ervervet i 1905 som en viktig del av brødrenes industrisatsning. I 1903 Ble Norges første gassturbin utviklet i firmaets lokaler i Grønlandsleiret, men det ble ingen industriell suksess.

Styret

  • Styreleder: Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening
  • Toril A. Nagelhus Hernes, prorektor for nyskaping og professor i medisinsk teknologi, NTNU
  • Tonje Zelow Walløe, SVP People, Yara International

Vedtekter

Hvordan søke?

Legatet har begrenset økonomi og tildeles gjerne mindre prosjekter knyttet til kunnskapsformidling. Støtte gis normalt ikke til enkeltpersoner, men til organisasjoner og foreninger som har utført en slik innsats, eller som deltar i et slikt konkret prosjekt. Utlysningen er åpen, men søknadene må inneholde en beskrivelse av mål for og innholdet i det planlagte tiltaket. Det kan søkes om inntil 50.000 kr. Søknadsbehandling foregår som regel årlig. Søknad sendes på e-post til polyteknisk@polyteknisk.no innen 1. mars samme år. Det oppgis ikke informasjon ut over det som er tilgjengelig på denne nettsiden.

Hva må innberettes?

De som har mottatt bidrag fra legatet, må avgi innberetning om anvendelsen av de tildelte midlene til legatets styre i.h.t. til søknaden innen seks måneder etter utbetalingen. Sluttrapporten skal inneholde informasjon om prosjektregnskap med dokumentasjon og prosjektresultater.