Foto: Erik Inderhaug/Politiforum Publisert: 06.12.2022

Hvordan er vi som samfunn forberedt på kriser og krigslignende situasjoner?

6. mars 2023 kl. 12:00 - 13:00

Fysisk i Polyteknisk Forening og digitalt på Polyteknisk Forenings nettside

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Delta på dette arrangementet:

Ikke medlem? Meld deg på dette arrangementet:

Delta fysisk

kr. 200,-

Russlands invasjon og krigføring i Ukraina har på en svært tydelig måte satt fokus på hvorvidt vi som samfunn er tilstrekkelig rustet til å møte kriser og krigslignende situasjoner. Totalforsvaret er kjernen i den samlede norske beredskapen, og ble i 2018 revitalisert gjennom «Støtte og samarbeid – en beskrivelse av totalforsvaret i dag». Hvordan fungerer dagens totalforsvar, og beskyttelsen av grunnleggende nasjonale funksjoner? Hva er dagens mangler, og hvilke områder kan endres for å styrke totalforsvaret? Kan vi lære noe av andre lands beredskapssystemer? Og finnes det en anbefalt utviklingsretning for totalforsvaret i Norge?

Du møter:

  • Rune Lausund, sjefsforsker og kompetanseansvarlig for klima og sikkerhet, FFI

Rune Lausund har ledet tverrfaglige prosjekter for alle forsvarsgrener, og kjenner totalforsvaret godt både gjennom egen forskning og som forskningsleder. Hans forskning har vært knyttet til beskyttelse og nasjonal sikkerhet i flere sivile sektorer, særlig  justissektoren hvor han i noe over to år var bidragsyter til nasjonal plan for politi, PST og påtalemyndigheten.

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.

Dette arrangementet er kun for fysisk deltagelse.

PF Senior inviterer til kaffe og croissants til praten fra kl. 11.30

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?