Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Foto: Erik Inderhaug/Politiforum Publisert: 06.12.2022

Hvordan er vi som samfunn forberedt på kriser og krigslignende situasjoner?

6. mars 2023 kl. 12:00 - 13:00

Fysisk i Polyteknisk Forening

PF Senior har gleden av å invitere til dette møtet!

Russlands invasjon og krigføring i Ukraina har på en svært tydelig måte satt fokus på hvorvidt vi som samfunn er tilstrekkelig rustet til å møte kriser og krigslignende situasjoner. Totalforsvaret er kjernen i den samlede norske beredskapen, og ble i 2018 revitalisert gjennom «Støtte og samarbeid – en beskrivelse av totalforsvaret i dag». Hvordan fungerer dagens totalforsvar, og beskyttelsen av grunnleggende nasjonale funksjoner? Hva er dagens mangler, og hvilke områder kan endres for å styrke totalforsvaret? Kan vi lære noe av andre lands beredskapssystemer? Og finnes det en anbefalt utviklingsretning for totalforsvaret i Norge?

Du møter:

  • Rune Lausund, sjefsforsker og kompetanseansvarlig for klima og sikkerhet, FFI
  • Øyvind Roth, styreleder, PF Senior, er dagens møteleder

Rune Lausund har ledet tverrfaglige prosjekter for alle forsvarsgrener, og kjenner totalforsvaret godt både gjennom egen forskning og som forskningsleder. Hans forskning har vært knyttet til beskyttelse og nasjonal sikkerhet i flere sivile sektorer, særlig  justissektoren hvor han i noe over to år var bidragsyter til nasjonal plan for politi, PST og påtalemyndigheten.

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.

Dette arrangementet er kun for fysisk deltagelse.

Årsmøte i PF Senior

Styret i PF Senior inviterer alle medlemmer til årsmøtet, som finner sted fysisk ved innledningen av møtet 27.3.2023 kl. 1200.

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder og referent
4. Valg av styre og valgkomité

Croissants og kaffe serveres til praten fra kl. 11.30.

Ta gjerne kontakt med styret i PF Senior.

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?