Digitalisering og ledelse

foto: Ilja C. Hendel/KUD, Sopra steria, NATALIA PIPKINA, Aksel Lian, Assessit, Privat, CF-WESENBERG, Statnett, NHO, NORGES FREDSRÅD, NSO, House of Math, DNV, ZERO

Å ville og våge å gå i bresjen

foto: NATO, Aker BP, Nordea, NITO, regjeringen.no

Trend’24