Hvem blir voldelig? Og hva gjør vi med det? Se presentasjonen

Hvem blir voldelig? Og hva gjør vi med det? Se presentasjonen

Gikk du glipp av seminaret hos Polyteknisk Forening, eller vil du se nøyere på presentasjonen med søkelys på vold i samfunnet?

I seminaret stilte vi spørsmål om:

  • Hvem blir voldelig og hvordan forebygge?
  • Hvordan forholder helsevesenet og det juridiske system seg til trusler om slike voldshandlinger før de er skjedd?
  • Hvordan behandle og hvilke straffemetoder har effekt?
  • Hordan er ofrenes plass i dette komplekset?

Se presentasjonen til Ragnhild Bjørnebekk: Veier til vold – og ut av vold.

Ragnhild Bjørnebekk er forsker fra Pedagogisk forskningsinstitutt, Institutt for medier og kommunikasjon, Psykologisk institutt samt fra Forskningsavdelingen Politihøgskolen. Hun er medlem av ekspertgrupper i Nordisk Ministerråd, FN, WHO og diverse regjeringsoppnevnte grupper. Bjørnebekk er også gjesteforeleser og rådgiver ved forskjellige amerikanske, europeiske og asiatiske universitet/høyskoler/forskningsmiljøer.