Møte i regi av: PF Senior

Hjernen og aldring: Myter og realiteter

Hjernen og aldring: Myter og realiteter

1 Mar. 2021 kl 12:00 - 14:00

Digitalt. Lenke til pålogging sendes i egen e-post.

Møtet er avholdt!
Påmelding


Foredraget vil handle om hva som skjer i hjernen ved aldring, og hvilke følger det har for oss mentalt og kroppslig. Du får også innsikt i hvordan du best kan motvirke eller forsinke tap av funksjon etter hvert som du blir eldre.

Foredragsholder:

  • Per Brodal, professor emeritus i medisin (anatomi) ved Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, med spesialkompetanse innen nevrobiologi og medisinsk utdanning.

Per Brodal har drevet eksperimentell utforskning av hjernens koblingsmønstre og skrevet flere lærebøker, blant annet The Central Nervous System (siste utgave på Oxford University Press, 2016). Grunnleggende forutsetninger for læring, og hvordan man kan legge til rette for læring enten personen er 2 eller 80 år har vært et gjennomgangstema i hans faglige virke.

Påmeldte til digital deltagelse får tilsendt lenke til pålogging i forkant.

Velkommen til digitalt seminar!

Påmelding

Påmelding er stengt for dette møtet.

Jeg vil bli medlem i Polyteknisk Forening nå!