Årsrapporter

Årsrapporter for Polyteknisk Forening

Polyteknisk Forening er det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling. Siden 1852 fremmer vi tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse.

Vi er en uavhengig og ideell møteplass og kanal for dialog om sentrale temaer innen teknologi, samfunn og næringsliv. Med 3 500 privat-, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer fra næringsliv, offentlig sektor og akademia, jobber vi sammen for å skape løsninger gjennom 13 tverrfaglige kunnskapsnettverk og 70 partnerskap på tvers av sektorer.

Her finner du årsrapportene: