Sekretariatet

Mette Vågnes Eriksen
Generalsekretær

METTE.VAGNES.ERIKSEN@POLYTEKNISK.NO

Mette er generalsekretær i Polyteknisk Forening siden 2018. Hun har 25 års strategisk og operativ erfaring fra DNV, REC, Statkraft og SWECO på tvers av globale markeder innen forretningsutvikling, bærekraftstrategier, merkevarebygging og eierstyring. Hun er styremedlem i NORSAR og ZERO og har vært programstyremedlem i CLIMIT, styremedlem i PV Cycle og delegat til World Business Council for Sustainable Development, European Photovoltaic Industry Association, Eurelectric samt NHO. Hun er også mentor for talenter i alle aldre.

Mette har en M. Economics fra Universitetet i Oslo samt Global Leadership Program og Leading Digital Transformation fra INSEAD Executive.


Elise Anthonisen
Programsjef

ELISE.ANTHONISEN@POLYTEKNISK.NO

Elise har Master of Arts in Geopolitics and the Global Economy fra University College Dublin og har Bachelor of Science in International Environment and Development fra NMBU. Hun har erfaring som nestleder og økonomisjef i Ingeniører uten grenser på NMBU, som prosjektpraktikant i ZERO, som hundetrener i Forsvaret og med salg og kundeservice. Elise har jobbet i Polyteknisk Forening siden 2021.


Ingrid K. Forsberg
Webmaster og CRM-sjef

INGRIDFORSBERG@POLYTEKNISK.NO

Ingrid studerer til en mastergrad i utvikling, miljø og kultur ved SUM, Universitetet i Oslo og har en bachelorgrad i kultur og kommunikasjon fra Universitetet i Oslo og tre år med jusstudier fra Universitetet i Bergen. Ingrid har jobbet i Polyteknisk Forening siden 2018.