Sekretariatet

Mette Vågnes Eriksen
Generalsekretær

METTE.VAGNES.ERIKSEN@POLYTEKNISK.NO

Mette er generalsekretær i Polyteknisk Forening siden 2018. Hun har 25 års strategisk og operativ erfaring fra DNV, REC, Statkraft og SWECO på tvers av globale markeder innen forretningsutvikling, bærekraftstrategier, merkevarebygging og eierstyring. Hun er styremedlem i NORSAR og ZERO, medlem av juryen for Norwegian Tech Awards og medlem av innstillingsrådet for teknologi og innovasjon i Handelens Miljøfond.

Hun har vært programstyremedlem i CLIMIT, styremedlem i PV Cycle og delegat til World Business Council for Sustainable Development, European Photovoltaic Industry Association, Eurelectric samt NHO. Hun er også mentor for talenter i alle aldre.

Mette har en M. Economics fra Universitetet i Oslo samt Global Leadership Program og Leading Digital Transformation fra INSEAD Executive.


Elise Anthonisen
Programsjef

ELISE.ANTHONISEN@POLYTEKNISK.NO

Elise har Master of Arts in Geopolitics and the Global Economy fra University College Dublin og har Bachelor of Science in International Environment and Development fra NMBU. Hun har erfaring som nestleder og økonomisjef i Ingeniører uten grenser på NMBU, som prosjektpraktikant i ZERO, som hundetrener i Forsvaret og med salg og kundeservice. Elise har jobbet i Polyteknisk Forening siden 2021.


Ingrid K. Forsberg
Markedssjef og Webmaster

INGRIDFORSBERG@POLYTEKNISK.NO

Ingrid har en bachelorgrad i Kultur og kommunikasjon fra Universitetet i Oslo og tre år med jusstudier fra Universitetet i Bergen. Hun har jobbet i Polyteknisk Forening siden 2018.


Vetle B. Opedal
Digital produsent

VETLE.REIER.BREKKE.OPEDAL@POLYTEKNISK.NO

Vetle studerer til bachelor i produksjonsledelse ved Høyskolen i Kristiania. Han har jobbet i Polyteknisk Forening siden 2021.


Boris Parunov
Digital produsent

BORIS.PARUNOV@POLYTEKNISK.NO

Boris studerer til bachelor i lyddesign ved Høyskolen Kristiania. Han har jobbet i Polyteknisk Forening siden 2021.


Theodor Sørhus
Digital produsent

THEODOR.SORHUS@POLYTEKNISK.NO

Theodor studerer til bachelor i regi innen film og TV, ved Høyskolen Kristiania. Ved siden av Polyteknisk Forening skriver og regisserer han nå sin avgangsfilm på høyskolen. Theodor drives av et ønske om å uttrykke seg autentisk, og dele forståelse mellom mennesker, gjennom kunst og samtale.