Sekretariatet

Mette Vågnes Eriksen
Generalsekretær

METTE.VAGNES.ERIKSEN@POLYTEKNISK.NO

Mette har 25 års strategisk og operativ erfaring fra DNV, REC, Statkraft og SWECO på tvers av globale markeder innen forretningsutvikling, bærekraftstrategier, merkevarebygging og eierstyring. Hun er styremedlem i NORSAR og ZERO og har vært programstyremedlem i CLIMIT, styremedlem i PV Cycle og delegat til World Business Council for Sustainable Development, European Photovoltaic Industry Association, Eurelectric samt NHO. Hun er også mentor for talenter i alle aldre. Mette har en M. Economics fra Universitetet i Oslo samt Global Leadership Program og Leading Digital Transformation fra INSEAD Executive. Mette er generalsekretær i Polyteknisk Forening siden 2018.


Ingrid K. Forsberg
Webmaster og CRM-sjef

INGRIDFORSBERG@POLYTEKNISK.NO

Ingrid tar en mastergrad ved Senter for utvikling og miljø på Universitetet i Oslo, og har en bachelorgrad i Kultur og kommunikasjon fra samme universitet, samt tre år med jusstudier fra Universitetet i Bergen. Ingrid har jobbet i Polyteknisk Forening siden 2018.

Camilla Johnson
Programsjef

CAMILLA.JOHNSON@POLYTEKNISK.NO

Camilla har Master i Business Administration og Bachelor innen strategisk kommunikasjon og var Dean’s List Honoree fra PLU School of Business. Hun har fordypet seg i innovasjon i organisasjoner og i ledelse av endringsprosesser, og har også erfaring med salg og kundeservice og som vekter. Camilla har jobbet i Polyteknisk Forening siden 2022.


Anja Valstad Magnussen
Markedssjef og podcastredaktør

ANJA.VALSTAD.MAGNUSSEN@POLYTEKNISK.NO

Anja har Bachelor i PR og kommunikasjonsledelse fra Handelshøyskolen BI og to år med masterstudier i Internasjonale miljøstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun har bred erfaring med markedsføring fra forlagsbransjen, inkludert innen sosiale medier, merkevarebygging, kommunikasjon og arrangementer. Anja har jobbet i Polyteknisk Forening siden 2023.