Møte i regi av: PF Samferdsel

PF Samferdsel innkaller til Generalforsamling 2019

PF Samferdsel innkaller til Generalforsamling 2019

27 May. 2019 kl 16:30 - 17:30

Polyteknisk Forening

Møtet er avholdt!
Påmelding


Styret i PF Samferdsel har gleden av å innkalle alle medlemmer av PF Samferdsel til Generalforsamling.

Dagsorden:

  1.  Godkjenning av dagsorden
  2. Valg av møteleder, referent og personer til å underskrive protokollen
  3. Årsberetning
  4. Føringer for det kommende året
  5. Valg av styremedlemmer og valgkomité

Velkommen til alle medlemmer av PF Samferdsel!

Påmelding

Påmelding er stengt for dette møtet.

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.