Møte i regi av: PF Samferdsel

PF Samferdsel innkaller til Generalforsamling 2019

PF Samferdsel innkaller til Generalforsamling 2019

27 mai. 2019 kl 16:30 - 17:30

Polyteknisk Forening

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Påmelding


Styret i PF Samferdsel har gleden av å innkalle alle medlemmer av PF Samferdsel til Generalforsamling.

Dagsorden:

  1.  Godkjenning av dagsorden
  2. Valg av møteleder, referent og personer til å underskrive protokollen
  3. Årsberetning
  4. Føringer for det kommende året
  5. Valg av styremedlemmer og valgkomité

Velkommen til alle medlemmer av PF Samferdsel!

Påmelding

Billettype Plasser
Medlem i PF


Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.