Møte i regi av: MIT Club of Norway og Polyteknisk Forening

Omstillingen til lavutslippssamfunnet: Innovatørenes, industriens og det offentliges muligheter

Omstillingen til lavutslippssamfunnet: Innovatørenes, industriens og det offentliges muligheter

3 apr. 2019 kl 19:00 - 21:00

Polyteknisk Forening

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Påmelding


MIT Club of Norway og Polyteknisk Forening har gleden av å invitere til neste kunnskapsmøte om innovasjon inn i lavutslippssamfunnet. Du møter eksperter fra MIT og Polyteknisk Forening, som gir sine vurderinger innledningsvis før vi tar debatten om hvordan myndigheter og marked i samspill kan og vil og må finne løsninger for lavutslippsøkonomien.

Norsk økonomi står foran store utfordringer i omstilling til lavere utslipp og tilhørende reduksjon i olje- og gassproduksjon. Uavhengig av om omstillingene drives frem av offentlige klimamål eller markedskrefter, vil titusentalls arbeidsplasser og milliarder av investeringer flyttes. Historien er full av slike skifter og vekstfaser. MIT – Massachusetts Institute of Technology – med noen få tusen studenter og akademikere, har vært arnested for bedriftsetablering som i dag teller flere ganger Norges samlede verdiskaping.  MIT Alumni bekler ulike posisjoner i nærings- og samfunnsliv.  Vi vil høre fra dem, og fra Polyteknisk Forening som har spilt og fremdeles spiller rollen som et nasjonalt nyskapingsnav.

Program:

  • Mette Vågnes Eriksen, Generalsekretær Polyteknisk Forening: Velkommen
  • Per-Espen Stoknes, Direktør, Senter for grønn vekst, Handelshøyskolen BI: Nedslag med 20 i stil.  Hva må erstattes?
  • Silvija Seres, President Polyteknisk Forening, x-Silicon Valley: Polyteknisk Forening som nav for norsk nyskaping. Tradisjoner og fremtid.
  • Bent Erik Bakken, MIT ’94, Senior sjefsforsker DNV GL og professor II Oslo Met: Mens et manus: MIT som driver for nyskaping
  • Jens Petter Falck, MIT ’94, tidligere venture-kapitalist, nå førsteamanuensis UiO: Universitetenes rolle i nyskaping
  • Knut Engebretsen, MIT ’88: Norsk olje- og gassteknologi som fundament for fornybarindustri
  • Håkon Wium Lie, MIT ’91, gründer, x-CTO Opera Software, eplemostprodusent, orgelbyggerlærling: Hvorfor atomer, ikke bare bits, fortsatt er viktige
  • Karl-Christian Agerup, MIT ’93, seriegründer, leder FORNY 2020: Statlig støtte i omstillingen.  Hvorfor og hvordan?
  • Paneldebatt, med ordstyrer Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør, Norge203040

Dette er det andre seminaret der MIT Club of Norway og Polyteknisk Forening løfter frem klima og innovasjon. Verden må håndtere klimaendringene både ved å forebygge og reparere – og dette skaper store muligheter også for norske aktører. Hva er suksessoppskriften for å redde verden?

Møtet er gratis for alle medlemmer av MIT Club of Norway og/eller Polyteknisk Forening.

Velkommen!

Påmelding

Billettype Pris Plasser
Medlem i PF
0,00 kr
Ikke medlem i PF
200,00 kr

/


Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.