Møte i regi av: PF Olje og NPF Oslo

Oljebadet 2018

Oljebadet 2018

3 des. 2018 kl 17:30 - 22:30

Polyteknisk Forening

Møtet er avholdt!


Årets tema er: «Hvorfor har oljebransjen så dårlig omdømme i Norge? – Hvorfor er den så stigmatisert?»

Ide og bakgrunn for årets «Oljebad» er å sette fokus på det dårlige omdømmet til bransjen i Norge, og de utfordringer dette medfører med henblikk på fremtidig rekruttering av smarte, unge hoder for å sikre teknologiutvikling og bærekraftig produksjon.

Møtet starter med en prestasjon av Jarand Rystad, etterfulgt av debatt hvor følgende er med:

  • Tommy Hansen, NORORG
  • Marius Holm, Zero
  • Emil Yde Aasen, Shell
  • Bård Glad Pedersen, Equinor
  • Ingvil Smines Tybring-Gjedde, statssekretær i OED (FrP)

Bademester i år er Mimir Kristjansson.

Etter møtet blir det lutefiskmiddag og sosialt samvær.

Påmelding gjøres her.  Påmeldingsfrist 27. november 2018.

«Oljebadet» er gratis for medlemmer av NPF Oslo / PF Olje og koster kr. 950 for ikke-medlemmer. På grunn av begrenset kapasitet, vil medlemmer prioriteres.

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.