Møte i regi av: PF Senior

Nærpolitireformen – Nærpoliti eller fjernpoliti?

Nærpolitireformen – Nærpoliti eller fjernpoliti?

3 jun. 2019 kl 12:00 - 14:00

Polyteknisk Forening

Møtet er avholdt!
Påmelding


Nærpolitireformens overordnede mål er ifølge regjeringen «å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer». Samtidig er det stor uenighet om måloppnåelsen som følge av redusert antall politistasjoner.

Du møter:

  • Sigve Bolstad, Forbundsleder Politiets Fellesforbund
  • Kenneth Berg, Politiinspektør, Leder Fellesenhet for operativ tjeneste Sør-Øst politidistrikt

Nærpolitireformen ble vedtatt av Stortinget i juni 2015 (Prop. 61 LS (2014-2015)), og består dels i strukturelle og dels i kvalitative tiltak. I januar 2016 ble antall politidistrikter redusert fra 27 til 12, og i mai 2017 ble antall tjenestesteder redusert fra 340 til 225 (159 lensmannskontorer og 66 politistasjoner). Avviklingen av tjenestesteder rammet hovedsakelig lensmannskontor i mindre tettbygde strøk. De kvalitative tiltakene består i diverse tiltak som har som formål at politiets oppgaveløsning skal bli bedre og mer effektiv. Tiltakene består i blant annet nye digitale verktøy, standardisering av rutiner for oppgaveløsning, lederutviklingstiltak, måling av responstid osv.

Enkel lunsj serveres.

Velkommen!

Påmelding

Påmelding er stengt for dette møtet.

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.