L. A. Engers Legat

L. A. Engers Legat
Støtte til fremme av tekniske og industrielle formål

Det bevilges midler til fremme av lovende oppfinnelser eller eksperimenter på det tekniske eller industrielle område, særlig sådanne som antas å kunne få økonomisk betydning for Norges næringsliv.

L. A. Engers legat til fremme av tekniske og industrielle formål ble opprettet i 1912 av fabrikkeier L. A. Enger. Enger Gård ligger øverst på Østsinni i Nordre Land kommune. Gården er en av de større i kommunen, og eierne av gården har opp gjennom tidene satt spor etter seg. Det som de nok er blitt mest kjent for er skogen sin med den unike samlingen med bartrær fra hele verden. Mange har sikkert hørt om Norma. I dag en av verdens største produsenter av jaktammunisjon. Denne fabrikken ble startet i 1894 av brødrene Lars, Ivar og Johan Enger. Navnet «Norma» er tatt fra Vincenzo Bellinis opera med samme navn, som brødrene var svært glad i. Til tross for manglende utdannelse skulle de tre brødrene sette sine spor i norsk og internasjonal politikk og industri.

Den eldste Lars, født i 1850, var den første av brødrene som dro ut i verden. Først kom han til Biriverket, senere til Frankrike et års tid og deretter startet han forretning i Oslo. Han var med i kretsen av datidens forgrunnsfigurer som Johan Sverdrup, Ola Thommesen og Elias Sunde. Han ble valgt inn i Hypotekbankens direksjon. Lars var ungkar og han opprettet før sin død et stort legat til beste for tekniske fremskritt og et til beste for landbruket i Oppland fylke. Videre skjenket han en større sum til Det Norske Skogselskap.

Ivar var den yngste, født i 1863, og den med mest teknisk innsikt. Han kom inn til byen som medhjelper for Lars i Agra Sæbefabrikk. Han jobbet flere steder før han dro til England og India. Etter 3-4 år vendte han tilbake og gikk inn i L.A. Enger & Co. Den som skulle sette mest spor etter seg var Johan, og hans etterfølgere. Johan ble født i 1852. Han var som de andre to brødrene ikke noe skolelys, og grunnlaget for at de skulle bryte nye baner på krevende felt, var ikke stort.

I 1889 startet brødrene Hunton Bruk. Som første fabrikk i Norge startet Hunton Bruk produksjon av trefiberplater i 1932. Fra sin start i 1889 og frem til i dag har Hunton vært en ledende leverandør til bygningsindustrien. Som første fabrikk i Norge starter Hunton Bruk produksjon av trefiberplater, som fikk navnet Huntonit. Valdres Skiferbrud i Øystre Slidre ble ervervet i 1905 som en viktig del av brødrenes industrisatsning. I 1903 Ble Norges første gassturbin utviklet i firmaets lokaler i Grønlandsleiret, men det ble ingen industriell suksess.

Styret

  • Mette Vågnes Eriksen (Styreleder), Generalsekretær, Polyteknisk Forening
  • Tonje Walløe, Director HR HQ, Yara International
  • Lars-Fredrik Forberg, Direktør Boligutvikling, Mestergruppen

Vedtekter

Hvordan søke?

Utdelingen foregår som regel årlig. Søknad må sendes Polyteknisk Forening innen 15. januar samme år.

Send søknad

Hva må innberettes?

De som har mottatt bidrag av fondet må avgi innberetning om anvendelsen av de bevilgede midlene til legatets styre innen et år etter utbetalingen.

Send innberetning