Nytt styre i PF Samferdsel – med engasjement for faktabasert samferdselsdebatt

PF Samferdsel har valgt et nytt styre som ser frem til å ta fatt på en ny sesong med mange spennende møter som angår alle som er opptatt av veitransport, sjøtransport, jernbane, luftfart, romfart, telekommunikasjon, kollektiv transport, sykling og gange. Samferdselspolitikk er og blir tema som vekker stort engasjement. Styret vil støtte oppunder dette engasjementet […]

Podcast om alternativene for Oslo Universitetssykehus

Hvor skal sykehuset ligge, hvor mye skal det koste, hva skal det legges vekt på og hvem skal bestemme? En faggruppe har nylig lagt frem et forslag til sykehusplan for Oslo der alternativet med Gaustad som storsykehus legges bort, og 20 milliarder i kostnader kuttes. Faggruppen, bestående av åtte erfarne fagfolk med både medisinsk, teknisk […]

Fortum Oslo Varme ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Fortum Oslo Varme er den største leverandøren av fjernvarme i Norge. De er aktive i den praktiske etableringen av sirkulærøkonomien, med konkrete løsninger for å gjenvinne energien fra avfall og andre miljøvennlige ressurser ved å levere grønn fjernvarme og elektrisitet. De sørger også for trygg og miljøvennlig behandling av restavfall som ikke kan eller bør […]

KLP ønskes velkommen som medlem av Polyteknisk Forening

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Kommune- og Helse-Norges eget pensjonsselskap med 457.000 aktive medlemmer, over 290.000 pensjonister og 229.000 tidligere medlemmer med pensjonsrettigheter. Det er kundene som eier KLP, og KLPs viktigste jobb er å sørge for at eiernes ansatte får den pensjonen de har krav på. KLP og Polyteknisk Forening har jobbet for mye av […]

Hva greia med 5G er – presentasjon for deg som gikk glipp av møtet

Hva skal vi med 5G, vil det endre måten vi lever, jobber og samhandler på? Hvem vil tjene på 5G? I frokostmøtet vi arrangerte i samarbeid med Norsk-Svensk Handelskammer gikk vi inn på hva som er realitetene bak mystikken knyttet til 5G. Den globale datatrafikken vil trolig femdobles innen utgangen av 2024. Da står 5G […]

Hør podcasten om sikkerhetspolitikk og klimaendringer

Hør podcasten om sikkerhetspolitikk og klimaendringer Er dagens klimaendringer en kime til økt internasjonalt samarbeid eller flere sikkerhetspolitiske dilemmaer? Hør podcasten fra arrangementet til Polyteknisk Forening og UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet: Vi er avhengig av internasjonalt samarbeid for å møte de sikkerhetsutfordringene som klimaendringene representerer, men som også kan by på utfordringer […]

Se presentasjonene om nødkommunikasjon i Norge: Hvordan er vi rigget for fremtiden?

Digitalisering, rasende teknologiutvikling, nye trusselbilder og nye brukerønsker gir stadig nye behov for nødkommunikasjon i Norge. Nødnettet er i dag på vei over fra dedikerte til kommersielle nett, mens Forsvaret er på utkikk etter nye systemer for nødkommunikasjon. Utviklingen av Norges nødnett har vært preget av stadig nye teknologiske rammer, endrede bruksmønstre, varierende medieomtale, og […]

Podcast fra kræsjkurs i karbonrensing – med et legendarisk musikkinnslag

Skal verden lykkes med å redusere globale klimagassutslipp i tråd med klimamålene og til lavest mulig kostnader, vil fangst og lagring av CO2 være nødvendig. Det slår både FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA) fast. Norske industri- og teknologimiljøer i er langt fremme og norske myndigheter har tatt en klar internasjonal posisjon knyttet til […]

Kosmisk stråling og klimaendringene: se presentasjonene

Det er svært sikkert at global oppvarming er menneskeskapt og forskere setter ikke spørsmålstegn ved at CO2 har en innflytelse på klodens temperatur. FNs klimapanel viser at det er mer sannsynlig at mennesker har stått for 80% enn for 20% av oppvarmingen av kloden. Verdens ledere samler seg om behovet for å redusere klimagassutslippene dramatisk […]