Møte i regi av: PF Senior

Tidenes politireform?

Politisperring

4 sep. 2017 kl 12:00 - 14:00

Håndverkeren Kurs og Konferansesenter

Møtet er avholdt!


Nærpolitireformen er under implementering. Fra 1.januar 2016 gikk det fra 27 til 12 politidistrikt og nå kuttes det ned fra 340 til 221 tjenestesteder. Det er hovedsakelig små lensmannskontorer som blir avviklet. Dette har skapt lokalt engasjement og nasjonal debatt.

Evaluering av lignende politireformer i våre naboland gir oss en pekepinn om hva vi kan forvente.

  • Vil reformen bidra til at vi får et bedre politi?
  • Hvilke konsekvenser vil den få for folks trygghet og tillit til politiet?

Innleder

Birgitte Ellefsen, høgskolelektor og doktorgradskandidat ved Politihøgskolen, vil sammenligne denne politireformen med tidligere politireformer. Diskutere hvilke endringer reformen innebærer. Belyse hvilke konsekvenser den kan få for politiets rolle i samfunnet og forholdet mellom innbyggere og politi.

Påmelding

PF Seniors møter er åpne for alle, og behøver ingen påmelding.

 

 

Ønsker du medlemskap i PF? Meld deg inn her.