Møte i regi av: PF Senior

Norske makteliter – finnes de?

Donald Trump. Foto: Gage Skidmore

6 mar. 2017 kl 12:00 - 14:00

Håndverkeren Kurs og Konferansesenter

Møtet er avholdt!


De politiske begivenhetene i 2016 har bragt frem nye diskusjoner om eliter og makt. Mange mener at elitene har misbrukt sin makt og fjernet seg fra folket, som de snarere burde representere. Men hva menes egentlig med eliter? Hvor kommer de fra, og hva slags makt har de? Foregår en stor del av deres maktutøvelse i det skjulte?

Innleder

Fredrik Engelstad er professor emeritus i sosiologi. Han var medlem av forskergruppen i Makt- og demokratiutredningen 1998-2003 og er medforfatter av boken Norske makteliter. Nylig har han skrevet om makt og eliter i Nytt Norsk Tidsskrift nr. 4/2016.

Påmelding

Det er ingen påmelding til PF Seniors møter. De er gratis og åpne for alle som ønsker å delta.

Ønsker du medlemskap i PF? Meld deg inn her.