Møte i regi av: PF HIT Society

[Kommer ny dato over nyttår] Kan Norge bli verdensledende på automatisert skipsfart?

[Kommer ny dato over nyttår] Kan Norge bli verdensledende på automatisert skipsfart?

29 nov. 2017 kl 18:00 - 20:00

Møtet er avholdt!


Møtet blir flyttet til over nyttår. Følg med for mer informasjon om ny dato.


I Norge har vi en omfattende tradisjon innenfor sjøfart. Nye initiativer hos Wilh. Wilhelmsen, Yara, DNV GL og Kongsberg Gruppen viser en offensiv satsing på ny teknologi. Hva er de kommersielle, internasjonale mulighetene dersom Norge blir best på «selvkjørende» skip?

Informasjon

PF HIT Societys middagsmøter er inntil videre
invitasjonsbaserte. Interessenter til nettverket kan ta kontakt
med Henning Anthonsen.

Ønsker du medlemskap i PF? Meld deg inn her.