Møte i regi av: PF HIT Society

Kan Norge bli verdensledende på automatisert skipsfart?

Kan Norge bli verdensledende på automatisert skipsfart?

29 nov. 2017 kl 18:00 - 20:00

Legg møtet inn i Outlook: iCalI Norge har vi en omfattende tradisjon innenfor sjøfart. Nye initiativer hos Wilh. Wilhelmsen, Yara, DNV GL og Kongsberg Gruppen viser en offensiv satsing på ny teknologi. Hva er de kommersielle, internasjonale mulighetene dersom Norge blir best på «selvkjørende» skip?

Informasjon

PF HIT Societys middagsmøter er inntil videre
invitasjonsbaserte. Interessenter til nettverket kan ta kontakt
med Henning Anthonsen.

Ønsker du medlemskap i PF? Meld deg inn her.