Møte i regi av: PF HIT Society

Er vi klare for at roboter forvalter Statens Pensjonsfond Utland?

Programmering.

16 aug. 2017 kl 18:00 - 20:00

Møtet er avholdt!


Verdensledende fondsforvaltere som Black Rock har nå en uttalt strategi om å øke andelen algoritmehandel basert på teknologier som Machine Learning. Fra et avkastningsperspektiv, vil det lønne seg at Oljefondet følger den samme kursen? Og, er det etisk forsvarlig å legge Norges fremtidige velferd i hendene til de digitale robotene?

Informasjon

PF HIT Societys middagsmøter er inntil videre
invitasjonsbaserte. Interessenter til nettverket kan ta kontakt
med Henning Anthonsen.

Ønsker du medlemskap i PF? Meld deg inn her.