Møte i regi av: PF Styrenettverk

Fremtidens vinnere fokuserer på innovasjon – hvordan kan og må styret bidra til dette?

Fremtidens vinnere fokuserer på innovasjon – hvordan kan og må styret bidra til dette?

2 apr. 2019 kl 17:00 - 19:00

Polyteknisk Forening

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Påmelding


Dagens endringer innen blant annet teknologi, miljøkrav og compliance utfordrer de fleste bedrifters forretningsmodeller. For etablerte bedrifter har risikoen for å bli erstattet av nye aktører og behovet for kontinuerlig innovasjon aldri vært større.

Spørsmålet er: vil det lenger ha noen hensikt å legge langsiktige strategier og planer når omgivelsene endrer seg eksponensielt, eller er det mer hensiktsmessig å rigge selskapet slik at man kan agere på nye forretningsmuligheter som oppstår kontinuerlig?

Fremtidens konkurranse handler om innovasjon. Bedrifter innoverer ikke, det er det mennesker som gjør. Det viktigste styret og ledelsen da må gjøre er å skape en innovasjonskultur, og ikke minst ruste organisasjonen til å håndtere hyppige endringsprosesser.

Den største utfordringer er nok å finne balansegangen mellom å bevare/høste av dages virksomhet, og innovere seg frem til fremtidige forretningsmuligheter. Dette medfører at styrets rolle blir stadig mer kompleks.

Styret må tilegne seg, eller tiltrekke seg, nødvendig kompetanse til å håndtere denne balansegangen. Samtidig vil styremedlemmers individuelle ansvar ovenfor de kravene som stilles i aksjeloven ligge fast. Ingen er fritatt dette.

Påmelding

Billettype Pris Plasser
Medlem i PF
0,00 kr
Ikke medlem i PF
200,00 kr


Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.