Møte i regi av: PF Helse

Den digitale helsetjenesten – En lang vei å gå for Norge?

Den digitale helsetjenesten – En lang vei å gå for Norge?

7 sep. 2017 kl 17:00 - 19:00

Håndverkeren Kurs og Konferansesenter

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Påmelding


Mer informasjon kommer.

Innledere

Hans Nielsen Hauge, CEO, Scandinavian E-Health Consultants
Hallvard Lærum, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse
Ulf Sigurdsen, konstituert leder e-helse i Helse Sør-Øst
Møteleder: Ida Iren Eriksen, Accenture

Påmelding

Billettype Pris Plasser
Medlem i PF
0,00 kr
Ikke medlem i PF
100,00 kr


Ønsker du medlemskap i PF? Meld deg inn her.