Møte i regi av: PF Helse

Den digitale helsetjenesten – En lang vei å gå for Norge?

Den digitale helsetjenesten – En lang vei å gå for Norge?

7 sep. 2017 kl 17:00 - 19:00

Håndverkeren Kurs og Konferansesenter

Møtet er avholdt!
Påmelding


Digitale verktøy i bruk i norsk helsesektor fokuserer på dokumentasjon, men for å oppnå økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet må fokuset over på prosess – vi må altså gjøre mer enn å sette strøm på papir. Når vi kommer så langt at data fra flere kilder kan integreres, inkludert medisinsk teknisk utstyr, PAS/EPJ, kurve, spesialistsystemer og velferdsteknologi kan vi oppnå store forbedringer innen pasientsikkerhet, forebygging av sykdom i befolkningen og bedre planlegging og ressursfordeling i sektoren.

Boka «Den digitale helsetjenesten» ble nettopp lansert. Forfatteren av boka mener at innføring av en av de internasjonale suite-løsningene i Norge vil revolusjonere helsetjenesten. Du kan lese en anmeldelse av boken her. Dagens møte vil gå nærmere inn på hva som må til for at vi kan få gjennomført denne revolusjonen.

Torsdag 7. september har du mulighet til å møte tre personer som på hver sin måte representerer og definerer bruken av IKT i norsk helsetjeneste og høre deres refleksjoner over veien Norge nå må gå.

Innledere

Hans Nielsen Hauge, CEO, Scandinavian E-Health Consultants
Hallvard Lærum, seniorrådgiver, Direktoratet for e-helse
Ulf Sigurdsen, konstituert leder e-helse i Helse Sør-Øst
Møteleder: Ida Iren Eriksen, PF Helse

Påmelding

Påmelding er stengt for dette møtet.

Ønsker du medlemskap i Polyteknisk Forening? Meld deg inn her.