PF Senior

PF Senior

Kommende møter

PF Senior

De norske skolereformer – konsekvensene av disse for realfagene og veien videre.

01. desember 2014 12:00 - 14:00 - Håndverkeren (Sangerhallen 5. etg.)

 

Med Reformene R 94 og R 97, samt Kunnskapsløftet (K 06) ble norsk skole påført en pedagogisk ideologi som vektla læringsprosess mer enn læringsresultat. Dette medførte en gradvis svekking av elevers faglige grunnkunnskaper, - ikke minst i realfagene.

 

Dag Boman, pensjonert lektor på Arendal videregående skole.

- Skolemann med erfaring fra utvikling av tre generasjoner fag/læreplaner, mottok i 2008 Bonnevie prisen og Kongens Fortjenestemedalje i 2014 for sin innsats innen utdanning.

Dag Boman, pensjonert lektor på Arendal videregående skole, skolemann med erfaring fra utvikling av tre generasjoner faglæreplaner.

PF Senior

Det psykiske helsevern og kriminalomsorgen

02. februar 2015 12:00 - 14:00 - Håndverkeren, Sangerhallen 5. etasje

Randi Rosenqvist vil snakke om skjæringspunktet mellom Kriminalomsorgen og psykiatri. Hun sier: - Det er ikke slik at mennesker enten er ”syke eller slemme”, de er ofte begge deler og dette får konsekvenser både for utilregnelighetslovgivningen og for psykiatriske behandlingsmuligheter i fengsel og på sykehus.

Randi Rosenqvist har vært psykiater i mange år og arbeidet i grenseoppgangen mellom psykiatri og straffesakskjeden som overlege på en Regional sikkerhetsavdeling, som leder for Den rettsmedisinske kommisjon, og nå seniorrådgiver/psykiater ved Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Det er ingen påmelding til PF Seniors møter

Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish