PF Senior

PF Senior

Kommende møter

PF Senior

Norsk sentralforvaltning – en stat i staten eller en profesjonell garanti for demokratiet?

06. oktober 2014 12:00 - 14:00 - Håndverkeren (Sangerhallen 5.etg.)

Professor, dr. philos. Tom Christensen, Universitetet i Oslo.

 

Tom Christensen vil først ta for seg noen hovedlinjer i utviklingen av sentralforvaltningen i Norge, herunder viktige reformer de senere tiår. Så vil en rekke sentrale utfordringer bli diskutert: hvordan kan man sikre politisk styring og faglig og institusjonell autonomi samtidig? – har sentralforvaltningen for mange oppgaver og ansatte, eller er den ‘riktig’ dimensjonert? – har vi en stat som er for mye opptatt av kontroll og rapportering, eller er dette nødvendig? – har vi et balansert forhold mellom politisk og administrativ ledelse, eller er den administrative ledelse for sterk? – hva mener vi egentlig med en sentralforvaltning som bidrar til demokratiet, og har vi en slik i Norge?

 

PF Senior

Dagens politi og fremtidens behov – befolkningens etterspørsel og politiets tilbud.

03. november 2014 12:00 - 14:00 - Håndverkeren (Sangerhallen 5.etg.)

Privatetterforsker Finn Abrahamsen, tidligere politioverbetjent og leder av voldsavsnittet i Oslo-politiet.

Privatetterforsker Jan-Arnt skjold, tidligere avdelingsleder i Asker og Bærum politidistrikt.

 

PF Senior

De norske skolereformer – konsekvensene av disse for realfagene og veien videre.

01. desember 2014 12:00 - 14:00 - Håndverkeren (Sangerhallen 5. etg.)

Dag Boman, pensjonert lektor på Arendal videregående skole, skolemann med erfaring fra utvikling av tre generasjoner faglæreplaner.

 

Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish