PF Senior

PF Senior

Kommende møter

PF Senior

Tradisjoner i krisetid: Storbritannias politiske utfordringer

05. mai 2014 12:00 - 13:30 - Håndverkeren (Sangerhallen 5. etasje)

Foredragsholder: Postdoktor Øivind Bratberg, Inst. for statsvitenskap, UiO.

Nordmenn flest elsker Storbritannia. Britisk humor, historie, fotball og politiske intriger tilhører den norske allmenndannelsen. Men hvor godt kjenner vi våre nære allierte på den andre siden av Nordsjøen? Storbritannia er midt oppe i store omveltninger. Mange skotter vil ha uavhengighet, og mange briter vil ut av EU, og briter flest er en langt mer sammensatt gruppe enn for noen tiår siden. Bratberg tar for seg myter og sannhet i anno 2014, på grunnlag av boken "Skyggebilder av Storbritannia" (Cappelen Damm, 2013).

I forkant av møtet avholdes generalforsamling i PF Senior.

Dagsorden:

Valg av nytt styre og valgkomite.
Innstillingen fra valgkomiteen blir som følger:  ”Styremedlemmene Ragnhild Sohlberg og Kari Lene Selvaag fortsetter ett år til i sine styreverv. Som nytt styremedlem for to år velges Yngvar B. Bugge. De tre styremedlemmene konstituerer selv sin leder. Valgkomiten har bestått av  Frøydis Langmark og Knut Bakkevig. Frøydis Langmark fortsetter ett år til i valgkomiteen. Som nytt medlem av valgkomiteen for to år velges Per-Christian Endsjø ”

 

 

Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish