PF Senior

PF Senior

Kommende møter

PF Senior

Sykehus eller helseforetak: Spiller det noen rolle?

01. september 2014 12:00 - 14:00 - Håndverkeren, (Sangerhallen 5. etasje)

Foredragsholder: Christian Grimsgaard, overlege ved Seksjon for hånd- og mikrokirurgi, Ortopedisk avdeling på Rikshospitalet, tillitsvalgt ved Oslo Universitetssykehus og medlem av Sentralstyret i Den norske legeforening.

 

Hvorfor er det så mye bråk i sykehusene våre? Skyldes det vanskelige ansatte, dårlige ledere, eller kan ressurssituasjonen og andre rammevilkår være en del av forklaringen?

Hvilken rolle spiller foretaksorganiseringen? 
For å finne svar må vi starte med å rydde unna noen myter om norske sykehus som i alt for stor grad har preget både debatt og politikkutforming.
Christian Grimsgaard har gjennom flere år markert seg som en uredd kritiker av utviklingen i sykehusene og omstillingsprosessene i hovedstadsområdet.

 

PF Senior

Norsk sentralforvaltning – en stat i staten eller en profesjonell garanti for demokratiet?

06. oktober 2014 12:00 - 14:00 - Håndverkeren (Sangerhallen 5.etg.)

Professor, dr. philos. Tom Christensen, Universitetet i Oslo.

 

PF Senior

Dagens politi og fremtidens behov – befolkningens etterspørsel og politiets tilbud.

03. november 2014 12:00 - 14:00 - Håndverkeren (Sangerhallen 5.etg.)

Privatetterforsker Finn Abrahamsen, tidligere politioverbetjent og leder av voldsavsnittet i Oslo-politiet.

Privatetterforsker Jan-Arnt skjold, tidligere avdelingsleder i Asker og Bærum politidistrikt.

 

PF Senior

De norske skolereformer – konsekvensene av disse for realfagene og veien videre.

01. desember 2014 12:00 - 14:00 - Håndverkeren (Sangerhallen 5. etg.)

Dag Boman, pensjonert lektor på Arendal videregående skole, skolemann med erfaring fra utvikling av tre generasjoner faglæreplaner.

 

Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish