Legater

Polyteknisk Forening forvalter ett studiefond og to legater.

Dr. ing. Haakon Styri’s studiefond

Studiefondets formål er å hjelpe unge, dyktige teknologer som ønsker spesialutdannelse innen materialteknologi i utlandet, men som ikke har anledning til å betale for videre studier eller reiser selv.

Les mer om studiefondet

Søk støtte

L. A. Engers legat

Legatets formål er å fremme lovende oppfinnelser eller eksperimenter innen tekniske eller industrielle områder, særlig sådanne som antas å kunne få økonomisk betydning for Norges næringsliv.

Les mer om legatet

Søk støtte

Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevie

Legatets formål er å støtte personer eller organisasjoner for deltakelse i prosjekter som fremmer bolig- og boforholdene i Oslo.

 

Les mer om legatet

Søk støtte