Legater

Polyteknisk Forening forvalter ett fond og to legater.

Håkon Styris studiefond

Fondets formål er å hjelpe unge, dyktige teknologer som ønsker spesialutdannelse innen materialteknologi i utlandet, men som ikke har anledning til å betale for videre studier eller reiser selv.

Les mer om fondet

Søk støtte

L.A. Engers legat

L. A. Engers legat til fremme av lovende oppfinnelser eller eksperimenter på det tekniske eller industrielle område, særlig sådanne som antas å kunne få økonomisk betydning for Norges næringsliv.

Les mer om legatet

Søk støtte

Legatet til minne om Jacob Aall Bonnevie

Legatets formål er å støtte personer eller organisasjoner for deltakelse i prosjekter som fremmer bolig- og boforholdene i Oslo.

Les mer om legatet

Søk støtte