Se presentasjonene om nødkommunikasjon i Norge: Hvordan er vi rigget for fremtiden?

Se presentasjonene om nødkommunikasjon i Norge: Hvordan er vi rigget for fremtiden?
En elev fra Forsvarets ingeniørhøyskole trener på cyberforsvar under en feltøvelse på Spåtind A student at the Norwegian Armed Forces Engineer College training during a cyber warfare exercise

Digitalisering, rasende teknologiutvikling, nye trusselbilder og nye brukerønsker gir stadig nye behov for nødkommunikasjon i Norge. Nødnettet er i dag på vei over fra dedikerte til kommersielle nett, mens Forsvaret er på utkikk etter nye systemer for nødkommunikasjon.

Utviklingen av Norges nødnett har vært preget av stadig nye teknologiske rammer, endrede bruksmønstre, varierende medieomtale, og diskusjoner om forholdet mellom nødnett og kommersielle nett. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) foretar nå en konseptvalgsutredning av morgendagens sivile nødnett, mens Forsvaret undersøker hvordan deres fremtidige behov best imøtekommes.

Vi spør: Hva er status i dag, og hvordan rigges vi for fremtidens utfordringer innen nødkommunikasjon?

Se presentasjonene fra: