Samarbeidspartnere


Polyteknisk Forening er en plattform for samarbeid der teknologi, vitenskap og samfunnsutvikling møtes. Sammen med våre partnere fremmer vi innsikt og kobler nettverk gjennom et mangfold av faglige, sosiale og nytenkende møteplasser.

Polyteknisk Forening er fast samarbeidspartner med:

Våre samarbeidspartnere styrker Polyteknisk Forening gjennom medlemsfordeler og felles prosjekter – og sammen styrker vi den faktabaserte samfunnsdebatten på tverrfaglige arenaer.

For partnermuligheter, ta kontakt med Generalsekretær Mette Vågnes Eriksen, tlf.: +47 932 24 100.