Møte i regi av: PF Energi

PF Energi innkaller til Generalforsamling 2020

PF Energi innkaller til Generalforsamling 2020
Foto: Statkraft

2 Jun. 2020 kl 14:00 - 15:00

Digitalt. Lenke til pålogging sendes i egen e-post.

Møtet er avholdt!
Påmelding


Styret i PF Energi har gleden av å innkalle alle medlemmer til Generalforsamling 2020.

Dagsorden med saksdokumenter:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av ordstyrer
  3. Valg av personer til å undertegne protokoll
  4. Forslag til endring av vedtekter (Eksisterende vedtekter)
  5. Styrets årsrapport for 2019 (Resultat og Balanse)
  6. Om PF Energis tidligere og fremtidige aktiviteter
  7. Valg av styremedlemmer
  8. Innkomne forslag (ingen)

Generalforsamling gjennomføres digitalt. Lenke til pålogging sendes alle påmeldte som har betalt medlemskontingent.

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Energi.

Velkommen til alle medlemmer!

Påmelding

Påmelding er stengt for dette møtet.

Jeg vil bli medlem i Polyteknisk Forening nå!