Møte i regi av: PF Internasjonal politikk og økonomi

Norge sett fra Norden

Norge sett fra Norden
Foto: Privat, News Øresund – Anna Wahlgren, CC BY 2.0, (Via Wikimedia Commons), KauppakamariKauppa, Frankie Fouganthin, CC BY-SA 3.0, (Via Wikimedia Commons)


Hvordan ser de andre nordiske landene på Norge og nordmenn?

Hva er inntrykket svensker, finner og dansker har av oss i næringslivet, kulturelt og politisk? Hva er særnorske trekk og hvilke likheter og ulikheter finnes det? Og hvorfor det?

Du møter:

  • Bjørn Rosengren, tidl. Næringsminister i Sverige og styreleder i Norsk-Svensk Handelskammer i Stockholm
  • Tommi Rasila, tidl. direktør for Tampere Handelskammer
  • Connie Hasemann, rådgiver, Sociale Entreprenører Danmark og mottaker av Oslo Business for Peace Award
  • Lars Kåre Legernes, rådgiver i World Trade Center Oslo og styremedlem i PF Internasjonal politikk og økonomi, er programleder

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.

Medlemmer av Polyteknisk Forening er velkomne til å delta fysisk. Påmeldte til digital deltagelse får tilsendt lenke til pålogging i forkant.

Seminaret inngår i serien “Verden sett fra…”. For å forstå hvilken vei verden går, må vi først forstå de som former den. I en serie seminarer utfordrer Polyteknisk Forening deg til å se verden fra maktsentrenes ståsted, ved hjelp av noen av landets fremste eksperter og forskere. Serien er støttet av Fritt Ord og er åpen og gratis for alle påmeldte. 

Croissants og kaffe serveres til praten fra kl. 0800.

Velkommen!

Påmelding

Ticket Type Spaces
Medlem av Polyteknisk Forening. Fysisk deltagelse.
Medlem av Polyteknisk Forening. Digital deltagelse.
Ikke medlem av Polyteknisk Forening. Digital deltagelse.


Jeg vil bli medlem i Polyteknisk Forening nå!