Møte i regi av: PF Petroleum og fornybar

Kraft fra land til norsk sokkel

Kraft fra land til norsk sokkel
Illustrasjon: Oljedirektoratet

4 Mar. 2021 kl 12:00 - 13:00

Digitalt. Lenke til pålogging sendes i egen e-post.

Møtet er avholdt!
Påmelding


Velkommen til webinar der du får presentert rapporten “Kraft fra land til norsk sokkel”!

Rapporten er utarbeidet av Oljedirektoratet, NVE, Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet i 2020 på oppdrag fra Olje- og energidepartementet.

Du møter foredragsholder:

  • Erik Nilsen Rundell, Leder for Teknologi og Sameksistens, Oljedirektoratet

I rapporten redegjøres det for utviklingen av kraft fra land til petroleumsinnretninger på norsk sokkel. Et bredt spekter av kraft fra land-prosjekter blir omtalt. Det inkluderer de som er gjennomført og godkjent, prosjekter under evaluering og prosjekter som tidligere har blitt evaluert på feltene. Rapporten gir en oversikt over aktuelle teknologier for kraft fra land, potensielle utslippsreduksjoner og tilhørende kostnader. Det er også gjort vurderinger av virkninger på kraftsystemet på land, inkludert påvirkning på kraftpris, regional kraftbalanse og behov for nettforsterkninger.

Påmeldte til digital deltagelse vil få tilsendt lenke til pålogging i forkant.

Velkommen til webinar!

Påmelding

Påmelding er stengt for dette møtet.

Jeg vil bli medlem i Polyteknisk Forening nå!