Møte i regi av: Polyteknisk Forening

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2021
Foto: Anna Gamme

10 Mar. 2021 kl 18:00 - 19:00

Digitalt. Lenke til pålogging sendes i egen e-post.

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Påmelding


Styret i Polyteknisk Forening inviterer medlemmene til generalforsamling 2021.

Saksliste:

  • GF 1-21 Velkommen og valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen
  • GF 2-21 Godkjenning av Innkalling
  • GF 3-21 Godkjenning av Saksliste
  • GF 4-21 Godkjenning av Årsregnskap 2020 med Revisjonsberetning 2020
  • GF 5-21 Godkjenning av Årsrapport 2020
  • GF 6-21 Valg

Medlemmer som er påmeldt til digital deltagelse får tilsendt lenke til pålogging i forkant.

Styret ønsker alle medlemmer i Polyteknisk Forening velkommen!

Påmelding

Ticket Type Spaces
Medlem i Polyteknisk Forening. Digital deltagelse.


Jeg vil bli medlem i Polyteknisk Forening nå!