Møte i regi av: PF Energi

Elektrifisering av flytrafikken: Hva er mulighetene for norsk luftfart?

Elektrifisering av flytrafikken: Hva er mulighetene for norsk luftfart?
Foto: Avinor


Før pandemien tilsvarte klimagassutslipp fra alt flydrivstoff til sivile formål solgt på norske lufthavner om lag 5 prosent av Norges samlede utslipp, omlag 2,8 millioner tonn CO2. I store deler av landet er kortbanenettet en svært viktig infrastruktur, og flyene som trafikkerer dette nettet må skiftes ut i løpet av de neste 10-15 årene. Kan elektriske fly bidra til et godt og bærekraftig transporttilbud i distriktene?

I en rapport som Avinor og Luftfartstilsynet overleverte til Samferdselsdepartementet i fjor konkluderes det med at Norge har mange gode forutsetninger til å være en testarena for elektriske fly, blant annet på grunn av rikelig tilgang på fornybar energi. Det fremheves også som viktig at Norge går foran i utviklingen av slike fly for å sikre at de blir tilpasset norske værforhold og det norske kortbanenettet.

Hvilke teknologiske muligheter finnes for å elektrifisere lufttrafikken på kortbanenettet? Hvordan er kappløpet mellom hydrogenelektriske og batterielektriske fly? Hvilke løsninger vil være mest gunstige med tanke på utnyttelse av norske konkurransefortrinn og etablering av arbeidsplasser i Norge?

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.

Medlemmer av Polyteknisk Forening er velkomne til å delta fysisk. Påmeldte til digital deltagelse får tilsendt lenke til pålogging i forkant.

Croissants og kaffe serveres til praten fra kl. 0800.

Velkommen!

Påmelding

Ticket Type Price Spaces
Medlem av Polyteknisk Forening. Fysisk deltagelse. 0,00 kr
Medlem av Polyteknisk Forening. Digital deltagelse. 0,00 kr
Ikke medlem av Polyteknisk Forening. Digital deltagelse. 200,00 krJeg vil bli medlem i Polyteknisk Forening nå!