Møte i regi av: PF Senior

Det Evige Liv

Viser et fotografisk minne

3 Oct. 2016 kl 12:00 - 14:00

Møtet er avholdt!


Astrid Nøklebye Heiberg, nylig avgått som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Spesialist i psykiatri, professor dr.med. emerita. Tidligere president i Røde Kors, nasjonalt og internasjonalt. Har hatt politiske verv for Høyre på alle nivåer, senest som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) der hun ledet arbeidet med regjeringens strategi for et eldrevennlig samfunn.

Strategien handler om hvordan samfunnet må forberede seg på at 1/3 av befolkningen innen ganske få år er i pensjonistalderen. Hvilke konsekvenser har dette for arbeidsliv, kompetanseutvikling, transport, bolig m.m.?

Jeg vil bli medlem i Polyteknisk Forening nå!