Møte i regi av: PF Styrenettverk

Aktiv eierstyring: Hvordan lykkes du?

Aktiv eierstyring: Hvordan lykkes du?


Effektiv eierstyring og selskapsledelse er et svært viktig grunnlag for et veldrevent selskap. Eierstyring handler i stor grad om samspillet mellom eiere, styret og ledelsen, samtidig som forholdet til en rekke andre interessenter som myndigheter, ansatte, kunder, leverandører og samfunnet for øvrig hensyntas. God eierstyring vil kunne hjelpe eiere, styret og ledelsen med å forvalte selskapets ressurser på best mulig måte.

Det er store variasjoner i ulike eieres formål med sitt eierskap og hvordan eierrollen utøves, og i dette seminaret vil du blant annet få høre om hvordan Oljefondet jobber med eierstyring i over 9000 selskaper og om hvordan styreverv kan og bør brukes aktivt.

Du møter:

  • Carine Smith Ihenacho: direktør for etterlevelse og eierskap i Norges Bank Investment Management. Hun vil dele sine refleksjoner rundt Oljefondets arbeid med eierstyring, herunder hvordan stemmegivning på generalforsamlingene brukes som en av flere arenaer for å påvirke selskapenes virksomhet. Carine er siviløkonom og advokat med bred erfaring fra Equinor, Aibel, Hydro og Den Europeiske Utviklingsbanken.
  • Maria Moræus Hanssen: profesjonell styreleder og styremedlem i bl.a. OsloBygg, Nasjonalmuséet, Schlumberger, Scatec Solar, Alfa Laval og Yara. Hun vil belyse hvordan aktiv eierstyring kan skje gjennom utøvelse av styrerollen. Maria har en mastergrad i petroleumsteknologi fra NTNU, har vært lete- og plattformsjef i Hydro, investeringsdirektør i Aker, sjef for olje- og gassdivisjonen i Engie og visekonsernsjef i Wintershall DEA. Maria er også medlem av Direksjonen i Polyteknisk Forening.
  • Hilde Alexandra Grønland Kuburic, advokat i Equinor og styreleder i PF Styrenettverk er dagens programleder

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.

Medlemmer av Polyteknisk Forening har fortrinnsrett til fysiske plasser i studio. Påmeldte til digital deltagelse får tilsendt lenke til pålogging i forkant.

Croissants og kaffe serveres til praten fra kl. 0800.

Velkommen!

Påmelding

Ticket Type Price Spaces
Medlem av Polyteknisk Forening. Fysisk deltagelse. 0,00 kr
Medlem av Polyteknisk Forening. Digital deltagelse. 0,00 kr
Ikke medlem av Polyteknisk Forening. Digital deltagelse. 200,00 krJeg vil bli medlem i Polyteknisk Forening nå!